Název: Prezentace vybraného zahraničněpolitického tématu v českých médiích, mediální analýza kauzy Wikileaks
Další názvy: A presentation on the selected foreign political theme in Czech media, the media analysis of the Wikileaks case
Autoři: Marková, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Bouška, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7863
Klíčová slova: sekuritizace;stereotypizace;mediální analýza;agenda setting;Wikileaks;Julian Assange;framing;priming;gatekeeping
Klíčová slova v dalším jazyce: securitization;stereotypization;media analysis;agenda setting;Wikileaks;Julian Assange;framing;priming;gatekeeping
Abstrakt: Tato bakalářská práce s názvem "Prezentace vybraného zahraničněpolitického tématu v českých médiích, mediální analýza kauzy Wikileaks" se zabývá procesem tvorby stereotypů a sekuritizací ve vybraných českých denících. Tyto procesy jsou ukázány na kauze Wikileaks. První část této práce je věnovaná teoretickým konceptům agenda settingu, primingu, framingu, gatekeepingu a sekuritizace. Tato část také tvoří teoretický podklad pro samotnou analýzu. Druhá část je věnovaná samotné kauze Wikileaks. Je zde představeno to, jak tato stránka pracuje a jak se vyvíjela. Také jsou zde popisovány některé zveřejněné dokumenty. Třetí část je věnovaná mediální analýze a odpovídá na výzkumné otázky této práce, tedy jestli se ve vybraných českých denících tvořily stereotypy kolem stránky Wikileaks a kolem jejího zakladatele Juliana Assange a jestli zde proběhla sekuritizace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis named "A presentation on the selected foreign political theme in Czech media, the media analysis of the Wikileaks case" deals with the processes of creating stereotypes and securitization processes in selected czech newspapers. Those processes are ilustrated on media analysis of the Wikileaks case. First part of this thesis is dedicated to the theoretical concepts of agenda setting, priming, framing, gatekeeping and securitization. Besides, this part also serves as a theoretical base for the media analysis given in this thesis. Second part of this thesis is focused on the Wikileaks case itself, on how this website works and on important events related to its development and documents which were published here. In the third part, the media analysis is given. Next, the research issues of this thesis are described, specifically whether there was a stereotyp created in selected czech newspaper in the Wikileaks case and around its founder Julian Assange and whether the securitization occured in czech media.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prezentace vybraneho zahranicnepolitickeho tematu v ceskych mediich, medialni analyza kauzy Wikileaks.pdfPlný text práce569,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
markova_ved_ves.pdfPosudek vedoucího práce541,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MARKOVA_OPO_MVVES.docxPosudek oponenta práce41,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Sona Markova.pdfPrůběh obhajoby práce325,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7863

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.