Název: Rusko-čínské vztahy po roce 2000
Další názvy: Russian-Chinese relations after 2000
Autoři: Mikalyuk, Diana
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Krčál, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7864
Klíčová slova: Rusko;Čína;spolupráce;obsahová analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: Russia;China;cooperation;content analysis
Abstrakt: V dané práce je popsán vývoj rusko-čínských vztahů po roce 2000, její problémy a úšpěšné body. V rámci obsáhové analýzy ruského deníku pak zkoumáme jak je Čína v ruských médiích prezentována.
Abstrakt v dalším jazyce: The work describes the development of Russian-Chinese relations in the 2000s, its problems and successfully points. The content analysis of Russian newspaper then examine how China is presented in the Russian media.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
rusko-cinske vztahy po roce 2000.pdfPlný text práce563,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mikalyuk_ved_ves.pdfPosudek vedoucího práce528,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikalyuk_OPO_MV-VES.docxPosudek oponenta práce37,91 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Diana Mikalyuk.pdfPrůběh obhajoby práce286,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7864

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.