Název: Politická geografie Kaspického moře
Další názvy: The Political geography in the Caspian sea region
Autoři: Ptáček, Petr
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7866
Klíčová slova: Ázerbájdžán;Ruská federace;Kazachstán;Turkmenistán;Írán;Kaspické moře;SOCAR;BTC;ropa;zemní plyn
Klíčová slova v dalším jazyce: Azerbaijan;Russian federation;Kazakhstan;Turkmenistan;Iran;the Caspian sea;SOCAR;BTC;oil;natural gas
Abstrakt: Region Kaspického moře tvoří pět států, Ázerbájdžán, Ruská federace, Kazachstán, Turkmenistán a Íránská islámská republika. O Kaspickém moři se dlouhodobě vede debata, jestli je možné ho definovat jako moře nebo jako jezero. Z této diskuze vyplývá mezinárodní problém, zda bude Kaspické moře rozděleno do národních sektorů, na základě mezinárodní dohody UNCLOS nebo, jestli budou aplikovány úmluvy o mezinárodním jezeru. Dále je tato oblast známá svým surovinovým potenciálem. Nachází se zde značné zásoby ropy a zemního plynu. Pro nově vzniklé postsovětské státy je klíčová otázka transportu těchto surovin na světový trh mimo ruské území. Tato práce představuje historii regionu a historická období "Velké hry" a Rozpad Sovětského svazu. Velká pozornost je věnována debatě o právním statutu Kaspického moře a politickým důsledkům z toho vyplývajících. Dále je analyzováno uhlovodíkové bohatství jednotlivých kaspických států, problematika těžby a možnosti dopravy ropy a zemního plynu na světový trh.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis aims to analyze the history of the Caspian Sea region which is formed by five states, Azerbaijan, Russian Federation, Kazakhstan, Turkmenistan and Islamic Republic of Iran. Furthermore, significant historic periods as The Great Game and the disintegration of The Union of Soviet Socialist Republics are covered. This thesis also points out the debate on legal status of the Caspian Sea and related political con-sequences. In addition, hydrocarbon wealth of particular states within the region is analyzed and possibilities of extraction of petroleum and natural gas plus its conse-quent transport to the world?s market are taken into account. The Caspian Sea is subject to a long-term discussion whether it should be defined as a lake or as a sea. Such debate implies an international problem, if the Caspian Sea shall be separated into the national sectors based on the international treaty UNCLOS or if Helsinki Convention on trans-boundary watercourses and international lakes should be applied. The Caspian Sea region is well-known for its potential of natural resources, in particular significant volume of petroleum and natural gas. Therefore, for the newly established post-Soviet states the question of transport such natural resources to the world?s market outside Russian territory becomes absolutely crucial.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Politicka geografie v regionu Kaspickeho more.pdfPlný text práce731,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ptacek-VED-MV-VES.docxPosudek vedoucího práce40,43 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
ptacek_opo_ves.pdfPosudek oponenta práce529,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petr Ptacek.pdfPrůběh obhajoby práce282,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7866

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.