Název: Vztahy Austrálie a USA a Nového Zélandu k USA po druhé světové válce - komparace
Další názvy: Australia and US Relations and New Zeland and US Relations after Second World War - Comparison
Autoři: Bartošová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7874
Klíčová slova: Austrálie;Nový Zéland;Spojené státy americké;spolupráce;komparace;neorealismus;neoliberální institucionalismus;konstruktivismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Australia;New Zealand;United States;cooperation;comparison;neorealism;neoliberal institutionalism;constructivism
Abstrakt: Práce se zabývá vztahy Austrálie a Nového Zélandu ke Spojeným státům americkým, a to v časovém období po skončení druhé světové války až do současnosti. Spojené státy se po druhé světové válce stávají stěžejním partnerem těchto dvou zemí. Vztahy a vzájemná spolupráce mezi výše uvedenými státy jsou rozděleny do čtyř dimenzí, a sice ekonomické, bezpečnostní, politické a kulturní. Má hypotéza zní, že spolupráce a vztahy Austrálie a Nového Zélandu ke Spojeným státům jsou spíše uvolňovány a pozornost těchto států je upírána především na asijsko-pacifický region a související asijské státy. Na celou problematiku spolupráce výše uvedených států je nahlíženo prostřednictvím vybraných teorií mezinárodních vztahů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis handles the relationships of Australia and New Zealand towards the United States after the Second World War. After the war the United States became a crucial partner of these two countries. The relationships and mutual cooperation between said states are divided into four groups, namely economical, security, political and cultural. According to my hypothesis, the cooperation and relations of Australia and New Zealand towards the United States are becoming rather loose and the attention of these states is focused mostly on Asia-Pacific region and related Asian countries. The whole issue of cooperation of said states is being viewed through chosen theories of international relations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce818,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartosova-VED-MV-BAS.docxPosudek vedoucího práce40,12 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bartosova_OPO_MV-BAS.docxPosudek oponenta práce40,54 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Tereza Bartosova.pdfPrůběh obhajoby práce319,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7874

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.