Název: Současná debata o skotské nezávislosti v kontextu historie skotského secesionismu
Další názvy: Recent discussion about Scottish independence within the context of the history of Scotish secessionism
Autoři: Benýrová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7875
Klíčová slova: secesionismus;Skotsko;nezávislost;autonomie;Skotská národní strana;nacionalismus
Klíčová slova v dalším jazyce: secession;Scotland;independence;home rule;Scottish national party;nationalism
Abstrakt: Práce se zabývá skotským secesionismem a nacionalismem a jejich vývojem v čase až do dnešního období předcházející plánovanému referendu o nezávislosti Skotska v roce 2014. Zkoumá předpoklady pro secesi skupiny obyvatel ze státu a aplikuje na případ Skotska a jeho snah o secesi ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the Scottish secessionism and nationalism and its development in time until the current debate preceding the 2014 independence referendum. It analyzes the preconditions of secession of the group of people from the state and applies them to the case of Scotland and its pursuit of secession from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Skotsko.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benyrova_bp_mvbas_ved.pdfPosudek vedoucího práce590,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benyrova_opo_BP_MVBAS.pdfPosudek oponenta práce179,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Katerina Benyrova.pdfPrůběh obhajoby práce263,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7875

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.