Název: Reprezentace komunismu v české kinematografii
Další názvy: Representation of Communism in the Czech cinematography
Autoři: Fryaufová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Lupták Burzová, Petra
Oponent: Bouška, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7877
Klíčová slova: Reprezentace;komunistický režim;film;cenzura;totalita;revoluce;politické procesy
Klíčová slova v dalším jazyce: Representation;communism;film;censorship;totalitarianism;revolution;political processes
Abstrakt: Práce se zabývá reprezentaci komunismu v české kinematografii. Nejprve je uveden schematický popis komunistického režimu v ČSR, dále vztah mezi filmem a politikou. Samotná reprezentace komunismu je uvedena na snímcích z doby po Sametové revoluci. Například snímky Kolja (1996), Občanský průkaz (2010) nebo Zapomenuté světlo (1996).
Abstrakt v dalším jazyce: The work is structured so that the introduction focuses on a schematic representation of the way in which communism is portrayed in historical and political science views, respectively. Further features are characteristic of the historical development of the Czechoslovak Communist cinema and censorship. In the next section, the emphasis is on the analysis of selected titles for 1989 : Identity Card (2010), Kolya (1996) or The Forgotten Light(1996).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fryaufova Ivana - BP.pdfPlný text práce407,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fryaufova_ved_BP_MVBAS.pdfPosudek vedoucího práce170,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FRYAUFOVA_OPO_MVBAS.docxPosudek oponenta práce41,42 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Ivana Fryaufova.pdfPrůběh obhajoby práce332,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7877

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.