Title: Britská národní identita
Other Titles: British national identity
Authors: Kavalová, Alena
Advisor: Lupták Burzová, Petra
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7883
Keywords: národ;nacionalismus;národní identita;regionální identita;Evropa;Spojené státy americké;Velká Británie;Skotsko;Wales;Anglie;Severní Irsko.
Keywords in different language: nation;nationalism;national identity;regional identity;Europe;United states of America;Great Britain;Scotland;Wales;England;Northern Ireland.
Abstract: Velká Británie je jednou ze zemí, ve které je možno najít díky historickému vývoji více než jednu identitu. Najdeme zde anglickou, skotskou, britskou, velšskou identitu. V rámci tématu své bakalářské práce jsem se proto věnovala britské národní identitě. V první části práce byly vymezeny teoretické pojmy jako jsou nacionalismus, národ a národní identita.V druhé části práce byly popsány i dílčí regionální identity (skotská, velšská, irská,anglická a britská). Byl nastíněn vývoj identit, jejich vzájemné vztahy a jejich současný stav. Třetí část práce se věnovala britskému nejednoznačnému postavení (myšleno nejednoznačné postavení politického sektoru) v mezinárodním systému. Tímto postavením bylo myšleno britské členství v EU a zároveň britské zvláštní vztahy se Spojenými státy. V této části práce bylo nastíněno, ke kterému z partnerů (EU nebo USA) má Velká Británie blíže. V závěu práce bylo odpovězeno na výzkumnou otázku. Ta zněla jaká je současná britská národní identita a ke komu má Velká Británie blíže, jestli k USA, nebo k EU.
Abstract in different language: This work dealt with British national identity and especially with development and crisis of British national identity and its current state.The first part of this work dealt with terms like nationalism, nation and national identity. The second part of this work dealt with single regional identities which can be found in the British Isles. These identities are Scottish, Welsh, Irish, English and finally British. In the second part of the work each identity were described from historical and also actual point of view. There were described relations between regional identities and British national identity.The third part of this work dealt with Great Britain and its vague position in the world. The Great Britain doesn't know whether it is closer to the EU or to the United States of America. We learned that British society and sometimes British politicians have closer relationship with the USA especially due to special relations between both countries. On the other hand Great Britain is nowadays part of the EU and that means that British government should be adjusted for EU?s regulation.We can find answers to the research questions in the last part of this work. British national identity is still confused, but in some part it has relatively strong basis. Great Britain?s position is still unclear. Society is more pro-US but the British government must follow EU?s regulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Britska narodni identita.pdfPlný text práce371 kBAdobe PDFView/Open
Kavalova_ved_BP_MVBAS.pdfPosudek vedoucího práce177,25 kBAdobe PDFView/Open
Kavalova_OPO_MVBAS.docxPosudek oponenta práce41,68 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Alena Kavalova.pdfPrůběh obhajoby práce281,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.