Název: Internet a politická kontrola
Další názvy: The Internet and Political Control
Autoři: Kramer, Alfred
Vedoucí práce/školitel: Bouška, Petr
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7884
Klíčová slova: internet;cenzura;internetová cenzura;aktivismus;Běloruská republika;Čínská lidová republika
Klíčová slova v dalším jazyce: internet;censorship;internet censorship;activism;Republic of Belarus;People's Republic of China
Abstrakt: Práce se zabývá využitím internetu ve dvou rovinách. Skládá se ze dvou hlavních částí. V první (teoretické) části je věnován prostor cenzuře obecně a poté specifičtěji internetové cenzuře. Druhá část se zabývá využitím internetu vládnoucími elitami (v první rovině) a opozicí či aktivisty (ve druhé rovině) v Bělorusku a v ČLR.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is aimed at using the internet in two levels. It has two main parts. First, theoretical part contains the definition of censorship and internet censorship. Second part deals with using the internet by the ruling elites (the first level) and by the opposition or activists (the second level) in Belarus and in PRC.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Alfred Kramer_BP.pdfPlný text práce450,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRAMER_VED_POLBC.docxPosudek vedoucího práce40,71 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
KRAMER_OPO_MV_BAS.docxPosudek oponenta práce41,06 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Alfred kramer.pdfPrůběh obhajoby práce281,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7884

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.