Název: ALBA ? příčiny vzniku a analýza jejího fungování
Další názvy: ALBA ? reasons for establishment and analysis of its function
Autoři: Kubešová, Dita
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7888
Klíčová slova: ALBA;Hugo Chávez;socialismus 21. století;ropná diplomacie;Bolívarovská revoluce
Klíčová slova v dalším jazyce: ALBA;Hugo Chávez;21st century socialism;oil diplomacy;Bolivarian revolution
Abstrakt: ALBA vznikla v roce 2004 jako alternativa k Panamrické zóně volného obchodu. Na počátku byla dohoda mezi Hugem Chávezem a Fidelem Castrem. Uskupení je spojeno se socialistickými vládami a pokusy integrovat region na základě myšlenek Simona Bolívara a socialismu 21. století. ALBA byla založena, aby snížila chudobu a pomohla státům spolupracovat na bázi solidarity a vzájemné ekonomické pomoci.Vzhledem k obrovskému ropnému bohatství Venezuely, Hugo Chávez hrál v ALBA významnou roli a využíval ALBA jako nástroj pro dosažení cílů zahraniční politiky Venezuely.
Abstrakt v dalším jazyce: ALBA came into existence in 2004 as an alternative to the Free Trade Area of the Americas. At the beginning there was an agreement between Hugo Chávez and Fidel Castro. The grouping is associated with socialist governments and its attempts to integrate the region on the basis of Simon Bolívar's thoughts and the 21st century socialism. ALBA was founded as a grouping to reduce poverty and help the memebers to cooperate on the basis od solidarity and mutual economic aid. Given the huge amount of oil that Venezuela possesses Hugo Chávez played an important role in ALBA and he used ALBA as a tool to realize Venezuela's foreign policy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPpdf.pdfPlný text práce556,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubesova_VED_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce44,6 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kubesova_MVBAS_bc_opo.docPosudek oponenta práce43 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Dita Kubesova.pdfPrůběh obhajoby práce236,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7888

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.