Název: Demokracie v Africe - příklad Botswany
Další názvy: Democracy in Africa - the example of Botswana
Autoři: Ouředníková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7890
Klíčová slova: Josef Alois Schumpeter;minimální demokracie;Botswana;Ian Khama;Tswanové;historie
Klíčová slova v dalším jazyce: Josef Alois Schumpeter;minimal democracy;Botswana;Ian Khama;Tswana people;history
Abstrakt: Práce představuje současnou politickou praxi Botswany na pozadí konceptu minimální demokracie, jejímž autorem je Josef Alois Schumpeter. Botswana je mnoha akademiky považována za africký zázrak, protože se jí od získání nezávislosti podařilo zachovat demokratické principy. Nicméně někteří autoři poukazují na výrazné nedostatky v demokratičnosti botswanského politického uspořádání. Cílem této práce je aplikace znaků minimální demokracie na současnou botswanskou politickou praxi a odpovědět na otázku, zda lze Botswanu označit za příklad minimální demokracie podle J. A. Schumpetera.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor Thesis presents the current political functioning of Botswana on the basis of a concept of minimal democracy, designed by Joseph Alois Schumpeter. Botswana is considered by many academics as an African miracle, because since independence Botswana managed to preserve democratic principles. However, some authors point out significant weaknesses of the level of democracy in political functioning of Botswana. The aim of this thesis is the application of aspects of the minimal democracy on the contemporary political situation in Botswana and answer the question, if Botswana can be considered as an example of the minimal democracy according to J. A. Schumpeter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ourednikova (MV-BAS) - Bakalarska prace.pdfPlný text práce532,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ourednikova_VED_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce44,94 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
OUREDNIKOVA_OP_MZ-BAS.docxPosudek oponenta práce43,61 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Petra ourednikova.pdfPrůběh obhajoby práce259,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7890

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.