Název: Spor o Falklandy od skončení války v roce 1982
Další názvy: The conflict over the Falklands since the cessation of the war in 1982
Autoři: Tomsa, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7896
Klíčová slova: válka o Falklandy;Falklandy;Malvíny;argentinsko-bristké vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: Falklands war;Falklands;Malvinas;argentina-united kingdom relations
Abstrakt: Práce se zabývá sporem o Falklandské ostrovy a to především po skončení války v roce 1982. Představíme si historické souvislosti a pozadí sporu a poté si na evoluci argentinsko-britských vztahů a vývojem konfliktu odpovíme na otázku, proč se spor nevyřešil skončením války a proč se Argentina nevzdala svého nároku na ostrovy.
Abstrakt v dalším jazyce: This work elaborates with the conflict over Falkland Islands after the war in 1982 in particular. We will look at the historical context and background of the conflict. With evolution of Argentina-United Kingdom relations and development of the conflict we will answer main question, why did not this conflict end with the war and why has not Argentina given up its claim to the islands.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Lukas Tomsa, 2013.pdfPlný text práce926,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomsa_VED_MV-BAS.docxPosudek vedoucího práce40,05 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Tomsa-OPO-MV-BAS.docxPosudek oponenta práce40,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Lukas Tomsa.pdfPrůběh obhajoby práce259,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7896

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.