Název: Prezident Václav Havel a politika lidských práv
Další názvy: The President Vaclav Havel and politics of human rights
Autoři: Čepeláková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7908
Klíčová slova: Václav Havel;lidská práva;disident;svoboda;manipulace;globalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Vaclav Havel;human rights;personal freedom;dissident;manipulation;globalization
Abstrakt: V bakalářské práci s názvem "Prezident Václav Havel a politika lidských práv" si kladu za cíl analyzovat život a politiku Václava Havla v kontextu politiky lidských práv. Václav Havel je důležitá osobnost naší historie. Stal se významnou a uznávanou postavou jak v boji proti porušování lidských práv za dob komunismu, tak v boji za lidská práva po nástupu demokracie v České republice. Své názory a postoje k zásadním světovým lidskoprávním událostem vyjadřoval i po vypršení prezidentského mandátu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's work has a title "Prezident Vaclav Havel and his politics of human rights". The main goal of the work is to analyze a life and policy of Vaclav Havel in context of human rights policy. Vaclav Havel is a great personality in our history. As a vital personality proved to be during the resistence against the communist régime in the Chapter 77 and VONS. Even in the area of the democratic state hasn´t lost his human rights thinking.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce696,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cepelakova_POL_bc_ved.docPosudek vedoucího práce43,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
CEPELAKOVA_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce41,08 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kristyna Cepelakova.pdfPrůběh obhajoby práce249,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7908

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.