Title: Prezidentské volby ve Spojených státech amerických v roce 2012. Analýza volební kampaně
Other Titles: The presidential election 2012 in the United States of America. The analysis of the election campaign
Authors: Jankovcová, Markéta
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Hlaváček, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7916
Keywords: prezident;kandidát;negativní kampaň;volby 2012;média;komunikace;nezaměstnanost;USA
Keywords in different language: president;candidate;campaign;election 2012;media;communication;unemployment;USA
Abstract: Tato bakalářská práce je analýzou volební kampaně 2012 ve Spojených státech amerických. Hlavními aktéry prezidentských voleb 2012 byl úřadující prezident Barack Obama a jeho vyzyvatel Mitt Romney. Cílem této práce je definovat metody a strategie obou kandidátů v rámci volební kampaně a zaměřit se na to, jak těchto nástrojů využívali. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části je využita typologie volebních kampaní Evy Bradové. V práci vycházím z předpokladu, že volební kampaně v dnešní době vykazují znaky kampaně postmoderní. Dochází tedy k výrazné profesionalizaci a personalizaci volebních kampaní, v nichž hlavním komunikačních prostředkem se stává internet a digitální média. Podkladem pro empirickou část jsou biografie hlavních aktérů volební kampaně 2012. V analýze se zabývám strukturou volebních týmů, programovými body a mediálním obrazem kandidátů. Prezidentské volby 2012 zaznamenaly enormní výskyt negativních reklam. Negativní kampaň je v předvolebních bojích efektivním nástrojem. Obama a Romney ve velké míře využívali negativních a útočných argumentací za účelem zpochybnění kompetencí a důvěryhodnosti svého konkurenta.
Abstract in different language: This bachelor thesis examines the presidential campaign 2012 in the United States of America and defines the campaign milestones of the two main protagonists, the incumbent president Barack Obama and his challenger Mitt Romney. The aim of the thesis is to define the candidates' methods and strategies in the election campaign and observe how they use them in order to gain more votes. This thesis consists of the two parts. The theoretical part is based on the typology of election campaigns established by Eva Bradová. Her publication is based on the assumption that today's election gives the features of the post-modern campaign, mostly because there is a significant professionalization and personalization of electoral campaigns and Internet and new media become the core mean of communication between candidate and his voter. At first, the empirical part gives us the quick look into the biographies of main actors of election campaign 2012 and then we examine the structure of the campaign teams, their political program and perspectives and their media coverage. In the presidential elections 2012 there was a massive rise of the negative campaigning. Obama and Romney used many negative ads and offensive arguments in order to question the qualification and the credibility of the oponent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jankovcova_M_bakala.pdfPlný text práce766,26 kBAdobe PDFView/Open
Jankovcova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce533 kBAdobe PDFView/Open
Jankovcova_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce40,45 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Marketa Jankovcova.pdfPrůběh obhajoby práce301,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.