Title: Teorie totalitarismu u Hannah Arendt
Other Titles: Hannah Arendt's theory of totalitarianism
Authors: Jeníček, Martin
Advisor: Stulík, Ondřej
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7917
Keywords: totalitarismus;masová společnost;ideologie;teror;indoktrinace;antisemitismus;propaganda
Keywords in different language: totalitarianism;mass society;ideology;terror;indoctrination;antisemitism;propaganda
Abstract: Hannah Arendt na základě analýzy nacistického Německa a Sovětského svazu představuje elementy nutné pro etablování a fungování totalitarismu. Autorčiným závěrem je, že totalitarismus je moderní fenomén, sledující politické seskupení (totalitní hnutí) se silným vůdcem v čele, které se dostává k moci díky využití přízně atomizované masové společnosti. Z mocenské pozice se hnutí pomocí systematické ideologické indoktrinace a plošného (masového) teroru snaží ovládnout všechny sféry společenského života. Výsledek představuje antropologická revoluce, z níž vzejde nový člověk, plně oddaný ideologii a totalitnímu hnutí.
Abstract in different language: Analysing Nazi Germany and the Soviet Union Hannah Arendt represents the elements necessary for the establishment and functioning of totalitarianism. Her conclusion is that totalitarianism is a modern phenomenon, observing the political group or party (totalitarian movement) head by a strong leader, which comes to power through using the favor of atomized mass-society. For staying in position of power uses the totalitarian movement systematic ideological indoctrination and the mass terror, seeking to dominate all spheres of social life. The result is an anthropological revolution, that output is a new man, fully dedicated to the totalitarian ideology and movement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_-_Martin_Jenicek.pdfPlný text práce352,44 kBAdobe PDFView/Open
JENICEK_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce40,17 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jenicek_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce41,59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jenicek Martin.pdfPrůběh obhajoby práce238,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.