Název: Teorie totalitarismu u Hannah Arendt
Další názvy: Hannah Arendt's theory of totalitarianism
Autoři: Jeníček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Stulík, Ondřej
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7917
Klíčová slova: totalitarismus;masová společnost;ideologie;teror;indoktrinace;antisemitismus;propaganda
Klíčová slova v dalším jazyce: totalitarianism;mass society;ideology;terror;indoctrination;antisemitism;propaganda
Abstrakt: Hannah Arendt na základě analýzy nacistického Německa a Sovětského svazu představuje elementy nutné pro etablování a fungování totalitarismu. Autorčiným závěrem je, že totalitarismus je moderní fenomén, sledující politické seskupení (totalitní hnutí) se silným vůdcem v čele, které se dostává k moci díky využití přízně atomizované masové společnosti. Z mocenské pozice se hnutí pomocí systematické ideologické indoktrinace a plošného (masového) teroru snaží ovládnout všechny sféry společenského života. Výsledek představuje antropologická revoluce, z níž vzejde nový člověk, plně oddaný ideologii a totalitnímu hnutí.
Abstrakt v dalším jazyce: Analysing Nazi Germany and the Soviet Union Hannah Arendt represents the elements necessary for the establishment and functioning of totalitarianism. Her conclusion is that totalitarianism is a modern phenomenon, observing the political group or party (totalitarian movement) head by a strong leader, which comes to power through using the favor of atomized mass-society. For staying in position of power uses the totalitarian movement systematic ideological indoctrination and the mass terror, seeking to dominate all spheres of social life. The result is an anthropological revolution, that output is a new man, fully dedicated to the totalitarian ideology and movement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_-_Martin_Jenicek.pdfPlný text práce352,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JENICEK_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce40,17 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Jenicek_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce41,59 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Jenicek Martin.pdfPrůběh obhajoby práce238,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7917

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.