Název: Federalismus v Malajsii a SAE - komparace
Další názvy: Federalism in Malaysia and the UAE - a comparison
Autoři: Kolaja, Robert
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7919
Klíčová slova: komparace;efektivita vládnutí;federalismus;federace;Malajsie;SAE
Klíčová slova v dalším jazyce: comparison;effectiveness governance;federalism;federation;Malaysia;UAE
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je Federalismus v Malajsii a SAE - komparace. Federalismus představuje jakýsi politicko-filozofický rámec federace, která je jeho institucionální podobou. Federace je forma státoprávního uspořádání, které je charakteristické víceúrovňovou dělbou moci (dvě relativně autonomní úrovně vládnutí), psanou ústavou a arbitrem v ústavních otázkách. Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnání dvou mimoevropských států s federální formou vlády. Práce se skládá ze tří částí. První část je teoretická a zahrnuje definici federalismu a federace, historický kontext termínu federalismus, typologie federalismu a koncept Efektivity vládnutí. Druhá část obsahuje případové studie: Malajsie a Spojené arabské emiráty. V případových studiích jsem představil historii obou federací, základní informace o obou státech, jejich míru centralizace/decentralizace, symetrie/asymetrie a efektivitu vládnutí obou federací. Výsledky této analýzy jsou poté shrnuty a porovnány v závěru, třetí části práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this ba thesis is The Federalism in Malaysia and the UAE - Comparison. Federalism is a political and a philosophical concept, on which the function of a federation is based. Federation is a type of state, which can be characterized by a multilevel power redistribution, a constitutional structure, and a duality of power. This thesis focuses on the comparison of the two non-European states with federal forms of government. The work is composed of three parts. The first part is theoretical and comprises the definition of federalism and federation. It also introduces and further discusses the fundamental features of federalism and federation, its historical development, the typology of federalism, and the theory of Effective Governance. The second part contains case studies of federal dispositions in Malaysia and the UAE. In the case studies I examine the history of both the federations, the basic values of the federal arrangement, centralization and decentralization, symmetry and asymmetry, and effective governance of both the federations. The results of this analysis are then summarized and compared in the conclusion, the third part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Federalismus v Malajsii a SAE - komparace.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolaja-VED-POL.docxPosudek vedoucího práce40,05 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kolaja_bp_pol_opo.pdfPosudek oponenta práce530,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Robert Kolaja.pdfPrůběh obhajoby práce263,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7919

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.