Název: Koaliční vláda Konzervativní strany a Liberálních demokratů ve Spojeném království
Další názvy: Coalition government of the Conservative Party with the Liberal Democrats in United Kingdom
Autoři: Kotíková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7920
Klíčová slova: Spojené království;koalice;volby;Konzervativní strana;Liberální demokraté;stranický systém
Klíčová slova v dalším jazyce: United Kingdom;coalition;elections;Conservative party;Liberal democrats;party system
Abstrakt: Práce se zabývá koaliční vládou Konzervativní strany a Liberálních demokratů ve Spojeném království vzniklou po volbách 2010. Cílem je zjistit, zda se jedná o nástup nové éry v britském stranickém systému, či zda jde o ojedinělou odchylku, jež bude v dalších volbách nahrazena tradiční dvoustranickou vládou.
Abstrakt v dalším jazyce: This piece of work focuses on coalition of the Conservative Party and the Liberal Democrats in United Kingdom which was formed in 2010. The aim is to find out whether the trend of government coalition will last or whether it is one-off matter which will be replaced with traditional one-party government.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP (Petra Kotikova).pdfPlný text práce549,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotikova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce530,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotikova_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce40,93 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Petra Kotikova.pdfPrůběh obhajoby práce269,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7920

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.