Title: Koaliční vláda Konzervativní strany a Liberálních demokratů ve Spojeném království
Other Titles: Coalition government of the Conservative Party with the Liberal Democrats in United Kingdom
Authors: Kotíková, Petra
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Hlaváček, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7920
Keywords: Spojené království;koalice;volby;Konzervativní strana;Liberální demokraté;stranický systém
Keywords in different language: United Kingdom;coalition;elections;Conservative party;Liberal democrats;party system
Abstract: Práce se zabývá koaliční vládou Konzervativní strany a Liberálních demokratů ve Spojeném království vzniklou po volbách 2010. Cílem je zjistit, zda se jedná o nástup nové éry v britském stranickém systému, či zda jde o ojedinělou odchylku, jež bude v dalších volbách nahrazena tradiční dvoustranickou vládou.
Abstract in different language: This piece of work focuses on coalition of the Conservative Party and the Liberal Democrats in United Kingdom which was formed in 2010. The aim is to find out whether the trend of government coalition will last or whether it is one-off matter which will be replaced with traditional one-party government.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP (Petra Kotikova).pdfPlný text práce549,89 kBAdobe PDFView/Open
Kotikova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce530,34 kBAdobe PDFView/Open
Kotikova_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce40,93 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Petra Kotikova.pdfPrůběh obhajoby práce269,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.