Název: Proměny politického systému Československa v letech 1938 - 1989 z pohledu teorií nedemokratických režimů
Další názvy: Transformation of the Political System in Czechoslovakia in 1938-1989 from the Perspective of the Theory of Non-democratic Regimes
Autoři: Kratochvíl, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7921
Klíčová slova: totalitarismus;autoritarismus;československý politický systém;nedemokratické režimy
Klíčová slova v dalším jazyce: totalitarianism;authoritarianism;czechoslovak political system;non-democratic regimes
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o politickém systému Československa v období 1938-1989. Na československý politický systém jsou aplikovány modely nedemokratických režimů významných teoretiků zabývajících se touto problematikou. První část práce představuje teorie nedemokratických režimů, které jsou ve druhé části použity pro srovnání s politickým systémem Československa 1938-1989.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the political system in Czechoslovakia in the period 1938-1989. Models of non-democratic regimes of significant theorists dealing with this issue are applied on the Czechoslovak political system.The first part introduces the theory of non-democratic regimes that are used in the second part for comparison with the political system in Czechoslovakia in 1938-1989.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce286,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvil_VED_pol.pdfPosudek vedoucího práce88,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvil_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce40,69 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kratochvil Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce241,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7921

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.