Název: Přímá volba prezidenta v České republice
Další názvy: Direct presidential election in the Czech Republic
Autoři: Matlachová, Lada
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Ptáčník, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7923
Klíčová slova: přímá volba prezidenta;přímá demokracie;prezidentské volby v České republice;Ústava České republiky;politické režimy;postoje politických stran;odborná debata;výhody a nevýhody přímé volby prezidenta
Klíčová slova v dalším jazyce: direct presidential election;direct democracy;presidential election in Czech republic;Constitution of Czech republic;political regimes;view of the political parties;debate of experts;pros and cons of direct presidential election
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o přímé volbě prezidenta v České republice. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit všechny předložené návrhy na zavedení přímé volby prezidenta v historii samostatné České republiky, názory politických uskupení a odborné veřejnosti na danou problematiku, předložit argumenty pro i proti přímé volbě a odpovědět na otázku, zda je možné, aby se jejím zavedením změnil politický režim v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on direct presidential election in the Czech Republic. The aim of the work is to analyze and evaluate all submitted proposals for the introduction of direct presidential election in the history of the independent Czech Republic, as well as views of the political groups and experts on that issue. We submit arguments pro and con and answer the question, whether it is possible that the introduction of direct presidential election would change the political regime.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Lada Matlachova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matlachova_VED_politologie.docxPosudek vedoucího práce43,38 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
MATLACHOVA_OPO_POL.docPosudek oponenta práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lada matlachova.pdfPrůběh obhajoby práce244,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7923

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.