Název: Regionální integrační procesy v Africe - ECOWAS
Další názvy: Regional integration processes in Africa - ECOWAS
Autoři: Petrová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7929
Klíčová slova: Afrika;regionální integrace;ECOWAS;UEMOA;ECOMOG;WAMZ;Nigérie;Eco
Klíčová slova v dalším jazyce: Africa;regional integration;ECOWAS;UEMOA;ECOMOG;WAMZ;Nigérie;Eco
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na region západní Afriky a je případovou studií, jejímž cílem je představit Hospodářské společenství západoafrických států ? ECOWAS jako integrační proces v západní Africe a poukázat na jeho specifika a problémy a na základě toho zhodnotit přínos této organizace pro daný region a její potenciál pokračovat v prohlubování integračního procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is regional integration in Africa. This work attempts to show how reginal integration works in West Africa as it is a case study on Economic Community of West African States. Aim of this thesis is to present ECOWAS as a regional integration in West African region and point out the specifics and problems ECOWAS has and on this basis to evaluate its benefits and potential for the region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
H.Petrova 2013.pdfPlný text práce532,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrova_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce44,68 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Petrova_POL_bc_opo.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hana Petrova.pdfPrůběh obhajoby práce324,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7929

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.