Název: Spravedlivá válka - teorie a praxe po konci studené války
Další názvy: Just War - Theory and Praxis after the Cold War
Autoři: Šiška, Martin
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7934
Klíčová slova: spravedlivá válka;invaze do Iráku;Walzer;Bushova doktrína;agrese
Klíčová slova v dalším jazyce: just war;Iraq invasion;Walzer;Bush´s doctrine;aggression
Abstrakt: Práce se zabývá invazí vojsk USA do Iráku v roce 2003 prizmatem spravedlivé války. V rámci teoretické části se opíráme zejména o teorii Michaela Walzera, se kterou následně komparujeme analyzovaný případ. Zahájení preventivní války v Iráku je považováno za nejkontroverznější prvek Bushovy vlády, tudíž se v teorii spravedlivé války soustředíme i na preventivní (preemptivní) válku. Někteří autoři v současné době reletivizují tradiční rozdíl mezi těmito dvěma koncepty. Na základě komparace jsme došli k závěru, že válka v Iráku nebyla spravedlivá, avšak USA se nedopustily agrese. Hlavním problémem byla absence důkazů o vlastnění nekonvenčních zbraní v rukou Sadáma Husajna a o jeho propojení s teroristickými organizacemi.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the Iraq invasion by the USA in 2003 through the perspective of just war. The first part of the thesis deals with the just war theory with an insight into the history, and we emphasize on Michael Walzer, who is considered to be one of the most influencial political philosophers at present. The invasion was compared to Walzer´s theory of aggression and to a preemptive (preventive) use of force, too. Nowadays, the distinction between preemptive and preventive use of force may be relativized. Several authors think possesing weapons of mass destruction can be just cause for launching war, however there has to be clear evidence. The war in Iraq was unjust. Neither material evidence of possesing weapons of mass destruction nor connecting with Al-Qaeda existed, but in Walzer´s perspective, the USA did not commit aggression.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Martin Siska.pdfPlný text práce307,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SISKA_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce40,72 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
SISKA_OPO_POL.docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Matin Siska.pdfPrůběh obhajoby práce295,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7934

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.