Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCabada, Ladislav
dc.contributor.authorTydrychová, Kateřina
dc.contributor.refereeNaxera, Vladimír
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:35:28Z-
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:35:28Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier51809
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7936
dc.description.abstractTématem této práce je porovnat tři postkomunistické politické strany ve třech státech (České republice, Slovensku a Polsku). Před dvěma desítkami let byly všechny tyto země součástí sovětského bloku a v každé z nich se nacházela monopolní státostrana, která koncentrovala všechnu moc ve svých rukou. Po r. 1989 jsou nuceny se moci vzdát a přizpůsobit se novému prostředí. Cílem práce je zjistit, zda se tyto strany transformovaly ve strany sociálnědemokratického typu či zdali transformace selhala. Porovnávány jsou volební výsledky stran, vedení stran, politický program a členství stran v PES a v SI. Slovenská i polská strana prošly úspěšnou transformací, ale jejich český protějšek nikoliv. Přesto si KSČM drží permanentní voličskou podporu, ale chybí ji potenciál vstoupit do vlády. Slovenská i polská strana naopak koaličním potenciálem disponují. Slovenská SDĽ je ale nakonec pohlcena stranou SMER.cs
dc.format63 s. (102 446 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpostkomunistická levicecs
dc.subjectkomunistická stranacs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectSlovenskocs
dc.subjectPolskocs
dc.subjectprogramová transformacecs
dc.titlePostkomunistická levice ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemícs
dc.title.alternativePost-Communist Left in Central-East Europe - comparison of three countriesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is entitled Post-Communist Left in Central-Eastern Europe - It compares three post-communist left-wing parties in three historically similar states (Czech Republic, Slovakia and Poland). Two decades ago, all of these countries were a part of the Soviet block and inside them, there was one monopolist state-party which concentrated all the state power in its hands. After 1989, monopoly parties had to give up their power and adapted to the new environment. My goal was to find out whether these parties are transformed into the Social Democratic Party or whether they failed in their transformation. I compare party election results, party leadership, party political programme and party membership of the PES and SI. Slovakian SDĽ and Polish SLD passed through the party programme's transformation successfully, but their Czech counterparts did not. Nevertheless, the KSČM holds a permanent electoral support and belongs to relevant parties in the Czech Republic. However, KSČM does not have potential to enter into the government. Polish SLD and Slovakian SDĽ were in government at least once until today. Slovakian SDĽ was eventually absorbed by SMER.en
dc.subject.translatedpost-communist leften
dc.subject.translatedcommunist partyen
dc.subject.translatedCzech republicen
dc.subject.translatedSlovakiaen
dc.subject.translatedPolanden
dc.subject.translatedprogramme's transformationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Postkomunisticka levice ve stredovychodni Evrope.pdfPlný text práce354,86 kBAdobe PDFView/Open
Tydrychova_ved_BP_POL.pdfPosudek vedoucího práce532,09 kBAdobe PDFView/Open
Tydrychova_OPO_pol.pdfPosudek oponenta práce91,19 kBAdobe PDFView/Open
Katerina Tydrychova.pdfPrůběh obhajoby práce307,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.