Název: Politické myšlení americké revoluce, a jeho odkaz v soudobé politice USA
Další názvy: The political thinking of the American Revolution and its reflection in modern-day politics of the USA
Autoři: Marinčák, Michal
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7943
Klíčová slova: politická filozofie;USA;politické myšlení;americká revoluce;revoluce;ústava
Klíčová slova v dalším jazyce: political philosophy;USA;political thinking;american revolution;revolution;constitution
Abstrakt: Tato práce se zabývala politickým myšlením americké revoluce. Věnovala se otázce legitimity vlády na začátku boje za nezávislost, politickým sporům mezi otci zakladateli, zejména ohledně podoby vznikající federální vlády. Bylo rozebráno též filozofické pozadí této těchto snah. Práce též věnovala pozornost odkazu těchto.
Abstrakt v dalším jazyce: This work has dealt with the topic of the American revolution and its philosophy. Throughout its course, at the beginning of the Independence War, during the Constitutional Convent and the ratification debate, there have been certain debates and arguments uncovered, regarding the nature of the ideal american government, its purpose and the legitimacy of a democratic government. The paper concludes with a brief reflection of the legacy the founding fathers have impressed upon the modern times.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marincak - 2013 - Politicke mysleni americke revoluce.pdfPlný text práce219,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MARINCAK_VED_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce39,99 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Marincak_OPO_MVBAS.docxPosudek oponenta práce41,56 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Michal Marincak.pdfPrůběh obhajoby práce237,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7943

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.