Title: Politické myšlení Václava Havla Reflexe Havlova konceptu "nepolitické politiky" v rámci prvního období transformace v letech 1989-1992.
Other Titles: Political thought of Vaclav Havel
Authors: Chylík, Robert
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7945
Keywords: Václav Havel;politika;nepolitická politika;obsahová analýza
Keywords in different language: Vaclav Havel;politics;non-political politics;content analysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vývojem politického myšlení Václava Havla se zaměřením na první období transformace v letech 1989-1992. Práce se soustředí na reflexi Havlova konceptu nepolitické politiky během jeho působení v úřadu prezidenta Československé republiky. Na předem stanovených klíčových událostech procesu rozpadu federace je zkoumána reálnost konceptu nepolitické politiky v politické praxi. K ověření stanovené hypotézy jsou využívány kvantitativní i kvalitativní aspekty obsahové analýzy vybraných tištěných a audiovizuálních médií.
Abstract in different language: This thesis deals with the development of the political thinking of Vaclav Havel in the first phase of transformation after the Velvet Revolution, from 1989 to 1992. The work reflects on Havel's concept of non-political politics during his presidency in the Czechoslovak Republic. The feasibility of the concept of non-political politics in political practice is examined on the background of selected key events in the process of dissolution of Czech and Slovak Federal Republic. Quantitative and qualitative content analysis of printed and audiovisual media is used to verify given hypothesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2013_Chylik Robert.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
CHYLIK_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce40,26 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Chylik_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce41,06 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Chylik Robert.pdfPrůběh obhajoby práce227,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.