Název: Politické myšlení Václava Havla Reflexe Havlova konceptu "nepolitické politiky" v rámci prvního období transformace v letech 1989-1992.
Další názvy: Political thought of Vaclav Havel
Autoři: Chylík, Robert
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7945
Klíčová slova: Václav Havel;politika;nepolitická politika;obsahová analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: Vaclav Havel;politics;non-political politics;content analysis
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vývojem politického myšlení Václava Havla se zaměřením na první období transformace v letech 1989-1992. Práce se soustředí na reflexi Havlova konceptu nepolitické politiky během jeho působení v úřadu prezidenta Československé republiky. Na předem stanovených klíčových událostech procesu rozpadu federace je zkoumána reálnost konceptu nepolitické politiky v politické praxi. K ověření stanovené hypotézy jsou využívány kvantitativní i kvalitativní aspekty obsahové analýzy vybraných tištěných a audiovizuálních médií.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the development of the political thinking of Vaclav Havel in the first phase of transformation after the Velvet Revolution, from 1989 to 1992. The work reflects on Havel's concept of non-political politics during his presidency in the Czechoslovak Republic. The feasibility of the concept of non-political politics in political practice is examined on the background of selected key events in the process of dissolution of Czech and Slovak Federal Republic. Quantitative and qualitative content analysis of printed and audiovisual media is used to verify given hypothesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_2013_Chylik Robert.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CHYLIK_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce40,26 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Chylik_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce41,06 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Chylik Robert.pdfPrůběh obhajoby práce227,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7945

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.