Název: Působení nadnárodních korporací v rozvojovém světě (diskuze pozitivních a negativních důsledků)
Další názvy: Activities of multinational corporations in the developing world (discussion of the positive and negative consequences)
Autoři: Heidelmeier, Jan
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7948
Klíčová slova: TNC;společenská odpovědnost firem;Shell;Coca-Cola;Nigérie;Indie;globalizace;investice;ropa;voda
Klíčová slova v dalším jazyce: TNC;corporate social responsibility;Shell;Coca-Cola;Nigeria;India;globalization;investments;oil;water
Abstrakt: Tato práce se zabývá nadnárodními korporacemi a jejich vlivem v rozvojových zemích. První část je zaměřena na popis nadnárodních společností, jejich historii, jejich propojení s globalizací a způsoby jejich obchodování, které zahrnují například přímé zahraniční investice. Druhá část je případovou studií, zabývající se společností Shell v Nigérii a Coca-Cola v Indii, kde jsou ukázány konkrétní praktiky těchto korporací v těchto zemích a jejich dopady na životní prostředí. Obě studie jsou poté zhodnoceny a na jejich základě jsou odpovězeny výzkumné otázky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyses the issue of transnational corporations and their influence in developing countries. First part is focused on the decription of transnational corporations, their history, their connection with globalisation and their ways of doing bussiness which includes for example foreigh direct investments. The second part is a case study between Shell in Nigeria and Coca-Cola in India where are pointed out specific practices of these corporations in these countries and their impact on the environment. Both studies are then evaluated and based on them is answered to research questions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Heidelmeier.pdfPlný text práce313,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
heidelmeier_ved_ves.pdfPosudek vedoucího práce529,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heidelmeier_opo_Luptak.docxPosudek oponenta práce40,56 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Heidelmeier Jan.pdfPrůběh obhajoby práce223,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7948

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.