Název: Komparace konzervativních politických stran ve střední Evropě po roce 1989
Další názvy: Comparison of conservative political parties in Central Europe after 1989
Autoři: Procházková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Ptáčník, Jan
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7954
Klíčová slova: konzervatismus;konzervativní strany;střední Evropa
Klíčová slova v dalším jazyce: conservatism;conservative parties;central Europe
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou srovnání konzervativních politických stran ve střední Evropě po roce 1989. V úvodní kapitole charakterizuji hlavní podmínky pro tuto práci. Zabývám se tedy hlavními hdonotami konzervatismu, Neokonzervatismem a problematikou stranických rodin.Hlavní část této práce je věnována programům konzervativních politických stran ve čtyřech středoevropských zemích: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko a Polsko. V poslední kapitole srovnávám psotoje vybraných zemí k tématům: vztah k církvi, potraty a registrované partnerství.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the topic of comparison of conservative political parties in Central Europe after 1989. I compared the conservative party from these countries: Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland, which are members of the Visegrad Group. All countries were for example as part of the Eastern bloc, all countries were in the spheres of influence of the Soviet Union, underwent a process of democratic transition and consolidation regimes. In the opening chapter characterize the key terms for this work. Key terms means conservatism, neoconservatism. Also there is a description of main principles, values and themes of conservatism. Useful for me were the publications for example: Roger Scruton and his The Meaning Of Conservatism, Conservatism: Dream and Reality by Robert Nisbet. The main principles of conservatism include for example: traditional historical values, faith in practice, the family as a basic social institution. The main part of this paper is devoted to the Ideologies and programs of conservative political parties in four Central European countries: Czech Republic, Slovak Republic, Hungary and Poland. From czech politcal parties I chose ODS, ODA, US-DEU, TOP 09 and KDU-CSL, Slovak part I work with KDH and SDKÚ-DS. Polish conservative politcal parties represent SKL, ROP, AWS and PiS. Hungarian representatives are KDNP, MDF and Fidesz. The goal is not a complete analysis of the political parties or their history. I place emphasis on conservative agenda. In the last chapter I focus in particular their relationship to the Church, abortion, and registered partnerships. The topics I chose because these questions are topical issues and controversy. As a source I used for example electoral programs of the parties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Lucie Prochazkova.pdfPlný text práce477,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PROCHAZKOVA_VED_MV-BAS.docxPosudek vedoucího práce31,7 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
prochazkova_bp_pol_opo.pdfPosudek oponenta práce609,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce491,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7954

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.