Název: Politicko-geografický vývoj v současném Jemenu - cesta k rozpadlému státu?
Další názvy: The Politico-geographical Development of the Current Republic of Yemen - The Way to a Disintegrated State?
Autoři: Prokšová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Ponížilová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7955
Klíčová slova: slabý stát;rozpadající se stát;rozpadlý stát;Jemen;Alí Abdalláh Sálih;Al-Hadí;index rozpadlých států;nestabilita;chudoba;korupce
Klíčová slova v dalším jazyce: weak state;failing state;failed state;Yemen;Ali Abdallah Saleh;Al-Hadi;failed state index;instability;poverty;corruption
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o současné situaci v Jemenské republice. Studie je rozdělena na část teoreticko-metodologickou a analytickou. V teoreticko-metodologické části se zabývám charakteristikou základních termínů (rozpadlý, rozpadající se stát, index rozpadlých států) a historií Jemenu. Zde se věnuji vládě bývalého prezidenta Alího Abdalláha Sáliha. Vymezuji rovněž hospodářský vývoj a nynější ekonomickou situaci. Dále rozebírám jemenský stranický systém a zdejší režim. Popisuji rovněž zahraniční rozvojovou pomoc a spolupráci dvou významných organizací (Liga arabských států a Rada států pro spolupráci arabských států v Zálivu), které mají značný podíl při hospodářské obnově státu. V analytické části charakterizuji současnou jemenskou krizi a její hlavní aktéry. Pozornost zde věnuji především teroristické organizaci Al-Káida, která využívá vnitřní slabosti Jemenu ke svému prospěchu. V této souvislosti rovněž zmiňuji postoj USA k jemenské krizi a příčiny přítomnosti amerických vojenských jednotek v zemi. V konečné fázi se věnuji perspektivě Jemenské republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is the current situation in the Republic of Yemen. The study consists of two parts, the first one is theoretical-methodological followed by the second which is analytic. The first part is more focused on the interpretation of the fundamental terms (dissoluted state, disintegration of the state, the index of dissoluted states, the corruption perception index) and on the history of Yemen. Significant attention is also dedicated to the reign of former president Ali Abdullah Saleh. In addition, the economic development, current economic situation of Yemen and deals with Yemeni political system and local regime is covered. The foreign developing support is described thoroughly. The second part follows by characteristics of the current Yemeni crises and analysis of the crucial individuals. An extensive focus is also dedicated to militant Islamist organization Al-Qaeda, which benefits from abusing the internal weakness and fragmentation of Yemen. Moreover, the attitude and approach of the USA to the Yemeni crisis and reasons for presence of American military troops in the country is characterized in this context. The conclusion analyses the perspective of the Republic of Yemen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Lenka Proksova.pdfPlný text práce909,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Proksova-VED-MV-VES-verze2.docxPosudek vedoucího práce39,77 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
PROKSOVA Lenka_OPO_MV-VES.docPosudek oponenta práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Proksova Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce224,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7955

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.