Název: Právní a sociální aspekty svěření dítěte do péče rodičů po rozvodu
Další názvy: Legal and social aspects of child custody after divorce
Autoři: Kocinová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Alexander
Oponent: Spurný, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7960
Klíčová slova: rodina;rozvod;poměry po rozvodu;rozvodové řízení;probační a mediační služba;orgán sociálně-právní ochrany dětí;péče po rozvodu;společná péče;střídavá péče
Klíčová slova v dalším jazyce: family;divorce;relations after divorce;divorce suit;probation and mediation service;institution of social-legal protection of children;follow-up custody after divorce;common custody;shared custody
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvodů ve společnosti, jejich důsledky a zejména právními a sociálními aspekty svěření nezletilých dětí do péče rodičů po rozvodu. Cílem práce je zpracování této problematiky z hlediska historického, sociologického, psychologického a především právního.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of divorces in society, their consequences especially with social aspects of child custody after a divorce. The goal of this paper is to create a complete summary of problems from the historical, sociological, psychological and above all from legal point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Barbora Askova - Diplomova prace - Pravni a socialni aspekty svereni ditete do pece rodicu po rozvodu.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Askova.pdfPosudek vedoucího práce798 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Askova.pdfPosudek oponenta práce855,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Askova.pdfPrůběh obhajoby práce300,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7960

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.