Název: Zástavní právo v návrhu nového občanského zákoníku
Další názvy: Right of lien in the draft of the new Civil Code
Autoři: Kocina, Jan
Vedoucí práce/školitel: Pelech, Josef
Oponent: Tesař, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7964
Klíčová slova: zástavní právo;nový občanský zákoník;změny v zástavním právu;vznik zástavního práva;výkon zástavního práva;zánik zástavního práva;práva a povinnosti ze zástavního práva;pojem zástavního práva
Klíčová slova v dalším jazyce: right of lien;new civil code;changes in right of lien;origin of right of lien;exercise of right of lien;extinction of right of lien;discretions and duties from right of lien;definition of lien
Abstrakt: Diplomová práce komplexně pojednává o zástavním právu v novém občanském zákoníku, který nabyde účinnosti dne 1. 1. 2014. Práce také stručně vymezuje současnou právní úpravu, jelikož to lze považovat za nezbytné pro porovnání změn, které se v oblasti zástavního práva udály. Dále se práce zabývá pojmem zástavního práva a jeho vývojem na území České republiky zejména po roce 1992.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis treats of the right of lien in the draft of the new Civil Code which is going to come into force in 1. January 2014. The thesis also defines the current legal regulation of the right of lien in the current Civil Code, because it is necessary for comparison of the changes in the new Civil Code. This paper deals with the definition of lien and his development in the territory of Czech Republic, especially after the year 1992.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Kocina - Diplomova prace - Zastavni pravo v navrhu noveho obcanskeho zakoniku.pdfPlný text práce827,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Kocina.pdfPosudek oponenta práce978,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kocina.pdfPrůběh obhajoby práce316,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7964

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.