Title: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem - srovnání současné úpravy s úpravou v novém občanském zákoníku
Other Titles: Liability for damage caused by an animal - a comparison of the current regulation with the new Civil Code
Authors: Špelina, Ladislav
Advisor: Zahradníková, Radka
Referee: Hradec, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7967
Keywords: odpovědnost;zvíře;odpovědnost za škodu;odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem;náhrada škody
Keywords in different language: liability;animal;liability for damage caused by animal;damages
Abstract: V práci je pojednáváno o problematice odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem z pohledu současné úpravy a z pohledu nového občanského zákoníku. Dále je v práci popisována rozdílnost mezi těmito úpravami.
Abstract in different language: The issue of liability for damage caused by an animal from the perspective of the current legislation and from the perspective of the new Civil Code is described in the thesis. Differences between these modifications are described in this thesis too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Spelina.pdfPlný text práce718,69 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Spelina.pdfPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Spelina.pdfPosudek oponenta práce722,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Spelina.pdfPrůběh obhajoby práce306,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.