Název: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem - srovnání současné úpravy s úpravou v novém občanském zákoníku
Další názvy: Liability for damage caused by an animal - a comparison of the current regulation with the new Civil Code
Autoři: Špelina, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Zahradníková, Radka
Oponent: Hradec, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7967
Klíčová slova: odpovědnost;zvíře;odpovědnost za škodu;odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem;náhrada škody
Klíčová slova v dalším jazyce: liability;animal;liability for damage caused by animal;damages
Abstrakt: V práci je pojednáváno o problematice odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem z pohledu současné úpravy a z pohledu nového občanského zákoníku. Dále je v práci popisována rozdílnost mezi těmito úpravami.
Abstrakt v dalším jazyce: The issue of liability for damage caused by an animal from the perspective of the current legislation and from the perspective of the new Civil Code is described in the thesis. Differences between these modifications are described in this thesis too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Spelina.pdfPlný text práce718,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Spelina.pdfPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Spelina.pdfPosudek oponenta práce722,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Spelina.pdfPrůběh obhajoby práce306,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7967

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.