Název: Ochrana osobnosti v občanském právu
Další názvy: Protection of Personal Rights in civil law
Autoři: Mazuchová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Plecitý, Vladimír
Oponent: Vrabec, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7975
Klíčová slova: občanský zákoník;Evropská úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod;ochrana soukromí;osobnost;všeobecné osobnostní právo;ochrana osobnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: civil code;European convention for protection of human rights and fundamental freedoms;protection of privacy;personality;general protection of personal rights;protection of person
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na ochranu osobnosti v občanském právu. Cílem diplomové práce bylo poskytnout určitý náhled na problematiku ochrany osobnosti. Tato práce neřešila možné výkladové spory, nehodnotila ochranu osobnostních práv v občanském právu de lege ferenda, jednalo se spíše o popis de lege lata. Práce je systematicky dělena do několika kapitol, a to na legislativní zhodnocení osobnostních práv, všeobecné osobnostní právo, právo na soukromí, prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do práva na ochranu osobnosti a na zásahy do osobnostních práv.
Abstrakt v dalším jazyce: This graduation thesis is focused on Protection of Personal Rights in civil law. This study does not attempt to address possible conflicts of interpretation, nor does it assess the protection of personal rights in civil law de lege ferenda, it is more of description of de lege lata.The work is systematically divided into several chapters ? legislative basis for the protection of personal rights, general personal right, protection of privacy,interference with privacy rights and I have described three statutory licenses that allow the authorities to limit the protection of personality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE_OCHRANA OSOBNOSTI V OBCANSKEM PRAVU.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Mazuchova.pdfPosudek vedoucího práce734,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Mazuchova.pdfPosudek oponenta práce697,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Mazuchova.pdfPrůběh obhajoby práce290,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7975

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.