Název: Rozhodnutí v civilním řízení s akcentem na elektronický platební rozkaz
Další názvy: Decisions in civil proceedings with a focus on electronic payment order
Autoři: Svobodová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Rabanová, Helena
Oponent: Wipplingerová, Miloslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7978
Klíčová slova: civilní řízení;elektronický platební rozkaz;justice;elektronický spis
Klíčová slova v dalším jazyce: civil proceedings;central electronic payment order;judiciary;electronic file
Abstrakt: Tato práce nejdříve stručně uvádí, co je civilní řízení, formy jeho rozhodnutí, poté se podrobněji zaměřuje na problematiku elektronického platebního rozkazu, centrálního elektronického platebního rozkazu a elektronického spisu.
Abstrakt v dalším jazyce: I chose the topic of my thesis "The decision in civil proceedings with an emphasis on electronic payment order", with regard to the field of law, which is close to my personal interest and, due to my work assignment, to my profession. Processing of this materia gave me a new perspective on the topic, I found a new problems that I have not yet met but the practice can always bring them, and elaboration of the topic may have prepared me to address them. I realize that due to the nature of the thesis, this cannot bring the detailed analysis of civil proceedings and forms of governance, which is why I only mentioned the main principles and forms of individual decisions in the course of judicial proceedings. I tried to focus more closely on the chosen topic, means and methodology of processing of the application for electronic payment order, including its latest version - a central electronic payment order, which is the first use of purely electronic court file management in the Czech judiciary, connected to the use of cooperation of the operator of postal services. At the end of my thesis, I also tried to assess whether the introduction of an electronic payment order had met the expectations expressed in the explanatory memorandum to the Act No. 123/2008 Coll. establishing this institute.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Svobodova.pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Svobodova.pdfPosudek vedoucího práce650,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Svobodova.pdfPosudek oponenta práce800,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce290,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7978

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.