Title: Vlastnictví, jeho ochrana při výkonu veřejnoprávních oprávnění při činnostech dle stavebního zákona
Other Titles: Property, its protection in administration of public authority activities according to the building act
Authors: Stolejda, Karel
Advisor: Šíma, Alexander
Referee: Psutka, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7981
Keywords: vlastnictví;vlastnické právo;veřejnoprávní oprávnění;omezení vlastnictví;ochrana vlastnictví;územní plánování;občanský zákoník;stavební zákon;nový občanský zákoník
Keywords in different language: Property;property rights;public authority;property restrictions;property protection;zoning planning;civil code;building act;new civil code
Abstract: Práce se zabývá otázkami vlastnictví obecně a aspekty jeho limitace. Jsou popsány činnosti dle stavebního zákona a je rozpracována limitace vlastnictví dle stavebního zákona. Cílem práce je analyzovat možnosti ochrany vlastnických práv na podkladě stavebního zákona. V práci jsou také popsány některé změny přicházející s novým kodexem občanského práva.
Abstract in different language: The thesis is explaining the general questions about property and its aspects of limitation. There are described some public authority activities and limitations of the property rights according to the building act. Goal of this thesis is to analyze possibilities of property rights protection on the background of the building act. In the text there are described some innovations between the new civil code and the old one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOP - DP_Karel Stolejda_FINAL.pdfPlný text práce442,19 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Stolejda.pdfPosudek vedoucího práce640,49 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Stolejda.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Stolejda.pdfPrůběh obhajoby práce307,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.