Název: Vlastnictví, jeho ochrana při výkonu veřejnoprávních oprávnění při činnostech dle stavebního zákona
Další názvy: Property, its protection in administration of public authority activities according to the building act
Autoři: Stolejda, Karel
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Alexander
Oponent: Psutka, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7981
Klíčová slova: vlastnictví;vlastnické právo;veřejnoprávní oprávnění;omezení vlastnictví;ochrana vlastnictví;územní plánování;občanský zákoník;stavební zákon;nový občanský zákoník
Klíčová slova v dalším jazyce: Property;property rights;public authority;property restrictions;property protection;zoning planning;civil code;building act;new civil code
Abstrakt: Práce se zabývá otázkami vlastnictví obecně a aspekty jeho limitace. Jsou popsány činnosti dle stavebního zákona a je rozpracována limitace vlastnictví dle stavebního zákona. Cílem práce je analyzovat možnosti ochrany vlastnických práv na podkladě stavebního zákona. V práci jsou také popsány některé změny přicházející s novým kodexem občanského práva.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is explaining the general questions about property and its aspects of limitation. There are described some public authority activities and limitations of the property rights according to the building act. Goal of this thesis is to analyze possibilities of property rights protection on the background of the building act. In the text there are described some innovations between the new civil code and the old one.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KOP - DP_Karel Stolejda_FINAL.pdfPlný text práce442,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Stolejda.pdfPosudek vedoucího práce640,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Stolejda.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Stolejda.pdfPrůběh obhajoby práce307,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7981

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.