Název: Neoprávněné užití autorských děl v prostředí internetu
Další názvy: Unauthorized using of copyright works on internet
Autoři: Belšán, Eduard
Vedoucí práce/školitel: Žikovská, Petra
Oponent: Hák, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7982
Klíčová slova: autor;autorské právo;internet;ISP;poskytovatel služby informační společnoti;blog;fotografie;on-line;užití;neoprávněné užití;volné užití;užití volného díla;správní delikt;přestupek;trestný čin;sdílení;přenášená informace;stahování
Klíčová slova v dalším jazyce: copyright;author;ISP;internet service provider;liability;blog;photo;on-line;using of copyright;unauthorized using of copyright works;sharing;downloadig;free using of copyright work;using of free copyright work
Abstrakt: Předkládaná kvalifikační práce zpracovává problematiku neoprávněného užití autorských děl na internetu. Samotný text je rozdělen do dvou samostatných částí, tj. části Obecné a Zvláštní. První ze jmenovaných uvádí v základu historický vývoj autorského práva, generální instituty autorského práva a další relevantní text vztahující se k problematice internetu. Část Zvláštní, jakožto majoritní co do rozsahu, následně zpracovává různé druhy a typy užití resp. neoprávněných užití autorských děl on-line a dále pak rozvádí problematiku odpovědnostní, která jistě nemůže absentovat.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation deals about unauthorized using of copyright works on internet. Text is divided in to two parts - General and Particular part. First of them contains main informations about copyright and general juridical institutes. Particular part is larger then general part and compiling problems with using copyright works on-line and liability on internet, specially liability of internet service providers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Neopravnene_uziti_autorskych_del_v_prostredi_internetu_Eduard_Belsan_R09M0004P.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Belsan.pdfPosudek vedoucího práce738,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Belsan.pdfPosudek oponenta práce957,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Belsan.pdfPrůběh obhajoby práce259,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7982

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.