Název: Mimosmluvní instituty užití autorských děl
Další názvy: Non-contractual institutions of the use of copyrighted work
Autoři: Seigertschmiedová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Žikovská, Petra
Oponent: Hák, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7991
Klíčová slova: autorské právo;mimosmluvní instituty užití autorských děl;autorské dílo;tříkrokový test;zákonná licence
Klíčová slova v dalším jazyce: copyright law;non-contractual institutions of the use of the copyrighted work;copyrighted work;three-step-test;legal licence
Abstrakt: Práce se zabývá mimosmluvními instituty užití autorských děl, jakožto výjimky a omezení z autorských práv. V prvé části je nastíněn základ problematiky autorského práva obecně a právních pramenů z nichž vychází. Druhá část se zabývá předmětem autorského práva - autorským dílem a jeho druhy. Třetí část se již dotýká přímo mimosmluvních institutů, podává k tématu obecný výklad, nastiňuje základní dělení a obsahuje výklad k tříkrokovému testu, tedy zásadnímu nástroji při určování dovolené míry užití díla. Čtvrtá část se zaměřuje na jednotlivé mimosmluvní instituty a jejich zákonnou úpravu vycházející především z autorského zákona (121/2006 Sb.), ale také směrnic EU a mezinárodních smluv.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is non-contractual institutions of the use of copyrighted work. Though thepresent thesis is mainly part based on the Czech Act No. 121/2000 copyright act, it also contains description of international sources. The first part introduces to the topic from a general point of view. Second part desribes the object of copyright - the copyrighted work. In the third part, non-contractual institutions are seen from the general point of view. This part also explains the three-step-test which is used to find out if use of the copyrighted work is permitted or not. The fourth and last part describes specifically the non-contractual institutions and submits the interpretation about terms of its use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mimosmluvni instituty uziti autorskych del.pdfPlný text práce866,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Seigertschmiedova.pdfPosudek vedoucího práce623,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Seigertschmiedova.pdfPosudek oponenta práce846,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Seigertschmiedova.pdfPrůběh obhajoby práce273,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7991

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.