Název: Promítnutí zákona o mediaci do občanského soudního řízení
Další názvy: Reflection of Mediation Act in Civil Procedure
Autoři: Mileová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Zahradníková, Radka
Oponent: Wipplingerová, Miloslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7994
Klíčová slova: alternativní metody řešení sporů;mediace;mediátor;soudní smír;zákon o mediaci;občanské soudní řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: alternative dispute resolution;mediation;mediator;court settlement;mediation act;civil procedure
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), ve znění pozdějších předpisů, a institutem mediace v soukromoprávní oblasti, a to především v souvislosti s občanským soudním řízením. Poskytuje obecné a ucelené informace o institutu mediace jako jedné z alternativních metod řešení sporů, podtrhuje její výhody oproti řízení před soudem, srovnává její postavení a možnost užití před přijetím zákona o mediace a po něm a rozebírá zákon o mediaci zejména ve světle jeho důsledků pro občanské soudní řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work deals with the Act no. 202/2012 Coll., on Mediation and Change of Some Laws (Mediation Act) and the institute of mediation in the field of private law mainly in connection with civil procedure. The work provides general and comprehensive information about the institute of mediation as one of the alternative dispute resolution (ADR) methods, underlines its advantages against judicial procedure, compares its position and possibility of using before passing the Mediation Act and after that, and analyzes this Act, especially in the light of its consequences for civil procedure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce551,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Mileova.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Mileova.pdfPosudek oponenta práce693,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Mileova.pdfPrůběh obhajoby práce289,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7994

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.