Title: Právní úprava elektronického platebního styku
Other Titles: Legal regulation of the electronic payments
Authors: Struska, Petr
Advisor: Janák, Martin
Referee: Hák, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7995
Keywords: platební styk;elektronický platební styk;elektronické peníze;instituce elektronických peněz;vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu;mimosoudní řešení sporů;finanční arbitr;ochrana osobních údajů
Keywords in different language: payment;payment system;electronic payment;electronic money;institution of electronic money;generators of electronic money;generators in limited extent;out-of-court dispute settlement;financial arbiter;data protection
Abstract: Práce popisuje právní regulaci elektronického platebního styku v České republice a Evropské unii. Zaměřuje se na elektronické peníze a subjekty, které je vydávají. Řeší zároveň případné mimosoudní řešení sporů před Finančním arbitrem a jeho právní úpravu. Popisuje ochranu osobních údajů v platebním systému.
Abstract in different language: Thesis describes legal regulation of the electronic payments in the Czech Republic as well as in the EU. It focuses on electronic money and subjects they generate it. Thesis also deals with possible out-of-court dispute settlements when describes financial arbitration process and its legal regulation. It describes data protection within the payment system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA-PRACE-PETR-STRUSKA.pdfPlný text práce374,73 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Struska.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Struska.pdfPosudek oponenta práce955,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Struska.pdfPrůběh obhajoby práce302,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.