Název: Právní úprava elektronického platebního styku
Další názvy: Legal regulation of the electronic payments
Autoři: Struska, Petr
Vedoucí práce/školitel: Janák, Martin
Oponent: Hák, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7995
Klíčová slova: platební styk;elektronický platební styk;elektronické peníze;instituce elektronických peněz;vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu;mimosoudní řešení sporů;finanční arbitr;ochrana osobních údajů
Klíčová slova v dalším jazyce: payment;payment system;electronic payment;electronic money;institution of electronic money;generators of electronic money;generators in limited extent;out-of-court dispute settlement;financial arbiter;data protection
Abstrakt: Práce popisuje právní regulaci elektronického platebního styku v České republice a Evropské unii. Zaměřuje se na elektronické peníze a subjekty, které je vydávají. Řeší zároveň případné mimosoudní řešení sporů před Finančním arbitrem a jeho právní úpravu. Popisuje ochranu osobních údajů v platebním systému.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis describes legal regulation of the electronic payments in the Czech Republic as well as in the EU. It focuses on electronic money and subjects they generate it. Thesis also deals with possible out-of-court dispute settlements when describes financial arbitration process and its legal regulation. It describes data protection within the payment system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA-PRACE-PETR-STRUSKA.pdfPlný text práce374,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Struska.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Struska.pdfPosudek oponenta práce955,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Struska.pdfPrůběh obhajoby práce302,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7995

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.