Název: Přístup českých soudů k poučovací povinnosti podle § 118a odst. 1-3 občanského soudního řádu
Další názvy: Access the Czech courts to instruct obligations according to § 118a paragraph 1-3 of the Civil Code
Autoři: Dolejší, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Zahradníková, Radka
Svoboda, Karel
Oponent: Ungr, Miloslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7997
Klíčová slova: poučovací povinnost podle § 118a odst. 1-3 o. s. ř.;koncentrace řízení;poučení ve správním soudnictví;vztah poučovací povinnosti a koncentrace řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: paragraph 1 to 3 of Act No. 99/1963 Coll.;concentration control;instruction in administrative justice;relationship of obligation had a concentration of proceedings
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá přístupem českých soudů k poučovací povinnosti podle § 118a odst. 1-3 o. s. ř. V předkládané práci je uveden historický vývoj poučovací povinnosti a následně je charakterizována poučovací povinnost dle § 118a odst. 1-3 o. s. ř. podle dnešní právní úpravy. Zároveň se práce zaměřuje na vztah poučovací povinnosti dle § 118a odst. 1-3 o. s. ř. s koncentrací řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: Information duty of the court constitutes a necessary part of the present civil justice. On the basis of the information duty of the court according to the section 118a, paragraph 1 to 3 of Act No. 99/1963 Coll., Civil Procedure Code, the court directs parties to possibility of gaining success in the negotiated dispute.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Andrea Dolejsi.pdfPlný text práce677,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Dolejsi.pdfPosudek vedoucího práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Dolejsi.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Dolejsi.pdfPrůběh obhajoby práce261,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7997

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.