Title: Vývoj právní úpravy v pojišťovnictví od vzniku ČR
Other Titles: Development of Legal Regulations to Insurance Systems since the creation of the Czech Republic
Authors: Černá, Michaela
Advisor: Hradec, Milan
Referee: Vrabec, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8004
Keywords: pojišťovnictví;pojištění;pojistitel;pojistník;pojistná smlouva;pojišťovna;zajišťovna;pojišťovací zprostředkovatel;samostatný likvidátor pojistných událostí;formy pojištění;Zákon o pojišťovnictví;Zákon o pojistné smlouvě;občanský zákoník
Keywords in different language: insurance;insurance studies;insurance itself;new civil code;insurence contract;assurer;insurence consumer;person insured;assurance company;insurence broker;reinsurence company;insurance contract law;Act on insurance
Abstract: Diplomová práce se věnuje oboru pojišťovnictví, který je velmi důležitý pro každého člověka. S pojištěním se totiž setkáváme po celou dobu svého života. Tématem této práce je Vývoj právní úpravy v pojišťovnictví od vzniku ČR. Cílem práce je popsat, jak se vyvíjela právní úprava pojišťovnictví na našem území, seznámit s nejdůležitějšími mezníky a právními předpisy v tomto oboru.
Abstract in different language: The focus of my thesis is insurance studies, a discipline of great importance to everyone. We encounter insurance throughout our whole lives. More specifically, the thesis? topic is the Development of Legal Regulations to Insurance Systems since the creation of the Czech Republic. The aim of the study is to describe the development of legal customization in the Czech environment, to acquaint the reader with significant milestones and legal regulations in this domain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP michaela cerna.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Cerna.pdfPosudek vedoucího práce723,96 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Cerna.pdfPosudek oponenta práce703,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce269,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.