Název: Vývoj právní úpravy v pojišťovnictví od vzniku ČR
Další názvy: Development of Legal Regulations to Insurance Systems since the creation of the Czech Republic
Autoři: Černá, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Hradec, Milan
Oponent: Vrabec, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8004
Klíčová slova: pojišťovnictví;pojištění;pojistitel;pojistník;pojistná smlouva;pojišťovna;zajišťovna;pojišťovací zprostředkovatel;samostatný likvidátor pojistných událostí;formy pojištění;Zákon o pojišťovnictví;Zákon o pojistné smlouvě;občanský zákoník
Klíčová slova v dalším jazyce: insurance;insurance studies;insurance itself;new civil code;insurence contract;assurer;insurence consumer;person insured;assurance company;insurence broker;reinsurence company;insurance contract law;Act on insurance
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje oboru pojišťovnictví, který je velmi důležitý pro každého člověka. S pojištěním se totiž setkáváme po celou dobu svého života. Tématem této práce je Vývoj právní úpravy v pojišťovnictví od vzniku ČR. Cílem práce je popsat, jak se vyvíjela právní úprava pojišťovnictví na našem území, seznámit s nejdůležitějšími mezníky a právními předpisy v tomto oboru.
Abstrakt v dalším jazyce: The focus of my thesis is insurance studies, a discipline of great importance to everyone. We encounter insurance throughout our whole lives. More specifically, the thesis? topic is the Development of Legal Regulations to Insurance Systems since the creation of the Czech Republic. The aim of the study is to describe the development of legal customization in the Czech environment, to acquaint the reader with significant milestones and legal regulations in this domain.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP michaela cerna.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Cerna.pdfPosudek vedoucího práce723,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Cerna.pdfPosudek oponenta práce703,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce269,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8004

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.