Název: Pojistné podvody v pojištění osob a majetku
Další názvy: Insurance frauds in personal and property insurance
Autoři: Koutská, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Hradec, Milan
Oponent: Vrabec, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8009
Klíčová slova: podvod;pojistný podvod;pojistné právo;pojistná smlouva;pojištění osob;pojištění majetku;vyšetřování pojistných podvodů;prevence pojistných podvodů;odhalování pojistných podvodů
Klíčová slova v dalším jazyce: fraud;insurance fraud;instance law;insurance contract;personal insurance;property insurance;investigation of insurance frauds;prevention of insurance frauds;detection of insurance frauds
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o problematice pojistného podvodu v naší společnosti. Zabývá se charakteristikou trestného činu pojistného podvodu, jeho klasifikací a právní úpravou, základní terminologií v pojišťovnictví a rozdělením pojištění podle typů, v nichž se pojistné podvody objevují nejčastěji - na pojištění majetku a osob. V práci jsou popsána podvodná jednání v životním a neživotním pojištění a konkrétní případy pojistných podvodů v pojištění automobilů, majetku, odpovědnosti, osob a v pojištění podnikatelů. Pozornost je věnována také oblasti prevenci pojistného podvodu. Cílem praktické části diplomové práce bylo provést analýzu pojistných podvodů ve vybraných typech pojištění, kde jsou rozebrány dostupné judikáty soudů různých stupňů.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is on the issue of insurance fraud in our society. It also deals with the characteristics of the crime of insurance fraud its classification and the rules of basic insurance terminology and division by type of insurance in which the insurance frauds occur most often - the insurance of property and persons. The thesis described fraudulent conduct in life and non-life insurance and specific cases of insurance fraud in car insurance, property, liability, accidental injury and business insurance. My attention was also focused on the prevention of insurance fraud. The practical part of the thesis was to analyze insurance fraud in certain types of insurance which are discussed in available case law courts of different degrees.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pojistne podvody v pojisteni osob a majetku.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Koutska.pdfPosudek vedoucího práce768,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Koutska.pdfPosudek oponenta práce766,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Koutska.pdfPrůběh obhajoby práce317,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8009

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.