Název: Vypořádání podílové spoluvlastnictví
Další názvy: Settlement of devided co-ownership
Autoři: Laube, Martin
Vedoucí práce/školitel: Spurný, Radek
Oponent: Tesař, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8016
Klíčová slova: občanské právo;podílové spoluvlastnictví;zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: civil law;co-ownership;cancellation and settlement of co-ownership
Abstrakt: Hlavním tématem diplomové práce je podrobněji se zabývat problematikou vypořádání podílového spoluvlastnictví. Pojednává o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodu a v případě neshody, soudem. Práce se zabývá i úpravou nového občanského zákoníku.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this thesis is to further address the issue of settlement of ownership. It discusses the cancellation and settlement of tenancy agreement and in case of disagreement, the court. This work deals with the treatment of the new Civil Code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Vyporadani podiloveho spoluvlastnictvi.pdfPlný text práce714,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Laube.pdfPosudek vedoucího práce786,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Laube.pdfPosudek oponenta práce938,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Laube.pdfPrůběh obhajoby práce299,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8016

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.