Název: Využiití netradičních prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ  - běh, překážkový běh a starty.
Další názvy: Usage of unconventional elements at athletics education at first school - hurdle race, starts
Autoři: Zelenková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8030
Klíčová slova: atletika;mladší školní věk;netradiční prvky;překážkový běh;start
Klíčová slova v dalším jazyce: athletics;fist school age category;unconventional elements;hurdles race;start
Abstrakt: Naše diplomová práce je praktického charakteru. Navrhli jsme a zrealizovali jsme pohybové činnosti a hry s netradičními prvky pro start a překážkový běh, určené pro kategorii mladší školní věk. Všechny tyto činnosti a hry jsme přehledně, jednotně zpracovali. Každá zrealizovaná činnost nebo hra obsahuje komentář - naše reflexe, postřehy, rady a je opatřená fotodokumentací.
Abstrakt v dalším jazyce: Our dissertation is practical. We have suggested and implemented motion activities and games containing untraditional elements. They are intended for start and hurdle race for the first school age category. We have clearly and uniformity processed all these activities and games. Each implemented activity or game includes a commentary - our reflections, perceptions, advice and is supplemented by photographs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zelenkova A. - Diplomova prace.pdfPlný text práce22,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZELENKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce127,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZELENKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce128,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZELENKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce217,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8030

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.