Název: Zjištění a srovnání aktuální úrovně tělesné zdatnosti žáků 6. a 7. tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy a nesportovních tříd ZŠ Rokycany pomocí Unifittestu.
Další názvy: A survey monitoring and comparing physical competences of children using Unifittest in 6. and 7. grade in primary school in Rokycany -in common classes and those that are specialized in sports.
Autoři: Hanzíková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8052
Klíčová slova: výzkum;prepubescence;pubescence;Unifittest;tělesná zdatnost;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: research;prepubescence;pubescence;Unifittest;physical fitness;basic school
Abstrakt: Téma diplomové práce je zjištění a srovnání aktuální úrovně tělesné zdatnosti žáků 6. a 7. tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy a nesportovních tříd ZŠ Jižní předměstí Rokycany pomocí Unifittestu. Cílem je zjištění a srovnání aktuální úrovně tělesné zdatnosti žáků 6. a 7. tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy a nesportovních tříd ZŠ Jižní předměstí Rokycany pomocí Unifittestu. Na základě sběru dat, motorického testování a dotazníkového šetření, jsem získala potřebné informace k vyhodnocení vlastního výzkumu. Výsledkem je přehled o aktuální tělesné zdatnosti žáků 6. a 7. tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy a nesportovních tříd ZŠ Jižní předměstí Rokycany.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis theme is a finding and a subsequent comparison of the research of a physical abilities and proficiency of pupils of 6 and 7 elementary school grade with extended teaching of physical education and without such an extended teaching. The research was carried out by using of the Unifittest. The aim is to identify and compare the current level of physical state of general fitness proficiency of the monitored pupils who attend the elementary school ZŠ Jižní předměstí in Rokycany. On the basis of the collected information, the motoric activities and skills test results and a questionnaire survey, I obtained the necessary information to evaluate my own research. The result is an overview about the current physical fitness abilitites and proficiency of students of 6 and 7 classes with the extended physical education lessons and without the extended lessons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DPevahanzikova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HANZIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce672,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HANZIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce659,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HANZIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce192,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8052

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.