Název: Pohybová aktivita žáků na vybrané střední škole v Klatovech
Další názvy: Motional activity of students at selected High school in Klatovy
Autoři: Topinka, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Klobouk, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8053
Klíčová slova: pohybová aktivita;krokoměr;ActiTrainer;systém INDARES;adolescence
Klíčová slova v dalším jazyce: physical activity;pedometer;ActiTrainer;INDARES system;adolescence
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na monitorování aktuální úrovně pohybové aktivity u žáků na vybrané střední škole v Klatovech. Cílem diplomové práce bylo zjistit prostřednictvím monitorování aktuální stav pohybové aktivity žáků a analyzovat strukturu pohybové aktivity realizované v souvislosti se školní docházkou v kontextu celodenního pohybového režimu. Výzkum proběhl ve školním roce 2012/2013 ve spolupráci s Centrem kinantropologického výzkumu v Olomouci. Pro monitorování byly použity akcelerometry ActiTrainer, krokoměry Yamax SW700, dotazníky a web INDARES.com.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on monitoring the current level of physical activity among students at selected high school in Klatovy. The aim of this thesis was to find out by monitoring the current status of physical activity of students and analyze the structure of physical activity undertaken in the context of schooling in the context of all-day exercise regimen. The research was conducted in the academic year 2012/2013 in cooperation with the Kinanthropology research center in Olomouc. To monitor were used ActiTrainer accelerometers, pedometers Yamax SW700, questionnaires and web INDARES.com.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Topinka DP.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TOPINKA VP.pdfPosudek vedoucího práce603,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TOPINKA OP.pdfPosudek oponenta práce906,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TOPINKA.pdfPrůběh obhajoby práce198,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8053

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.