Název: Základy jízdy na windsurfingu - Videoprogram
Další názvy: Videoprogram - Basics of windsurfing ride
Autoři: Čiliak, Michal
Vedoucí práce/školitel: Zeman, Radek
Oponent: Knappová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8058
Klíčová slova: windsurfing;základy;videoprogram
Klíčová slova v dalším jazyce: windsurfing;basics;videoprogram
Abstrakt: Diplomová práce má dvě části, teoretickou a pak hlavní praktickou část. Teoretická část se zabývá stručnou charakteristikou windsurfingu jako celku, dále popisuje historii vzniku tohoto sportu a kdo byl u jeho zrodu. Dále nechybí důležité informace o výstroji a výzbroji windsurfingu, které je nutné znát před samotným začátkem provozování tohoto sportu. Jednotlivé obecné sekce s popisem výzbroje jsou navíc doplněny o informace k vybavení pro začátečníky, na které se tato diplomová práce zaměřuje. Informace pro teoretickou část jsem získal z knih o windsurfingu, internetu a taktéž z praktických zkušeností. Potřebné materiály jsem získal v univerzitní knihovně na katedře tělesné výchovy. Druhá, hlavní část se zabývá problematikou výuky a instruktáže pro začínající windsurfaře. Proto jsem vytvořil instruktážní videoprogram se základními prvky windsurfingu. Video obsahuje šestnáct základních prvků, které by měli jezdce dostat na úroveň pokročilého. Každý prvek je natočen tak, aby co nejlépe bylo vidět prováděný pohyb. Dále je doplněn také komentář, který pomáhá vytvořit co nejpřesnější představu o pohybu. Pro tuto práci jsem se rozhodl z toho důvodu, že na české windsurfingové scéně není dostatek výukového materiálu v českém jazyce. Video je určeno široké veřejnosti a mělo by napomáhat při výuce základů windsurfingu a to nejen samotným surfařům, ale i instruktorům ? učitelům windsurfingu. S prací jsem spokojen a doufám, že bude využívána v českých školách s kurzy windsurfingu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is devided in two parts, theorethic and practical. In theoretic part of my thesis I shortly write about characteristic of windsurfing where is writen what is the windsurfing and what can this sport offer. In the part is also short history of windsurfing. How this sport began and who was around. There is not missing description of windsurfing gear which you need to know before you start with learning this sport. In each part about gear is description for beginer gear extra. All the informations i got from special books of windsurfing and also own experiences. The study material i got in ZČU library in Pilsen. The practical part offer instructing video for beginer windsurfers. The video contains sixteen basics elements which should help to rider get on advanced level. Each element is specially recorded so you can see really good all movements in the video. Included is also commentary which is helping to understand. To make this thesis i decided because there is not so much teaching material in czech language. The video is intended for the general public. It should help to the teachers and instructors teach basics of windsurfing. With the video I am satisfied and i hope it will very good help with courses of windsurfing in czech schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Michal_Ciliak_Zaklady_jizdy_na_windsurfingu.pdfPlný text práce813,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CILIAK M. VP.pdfPosudek vedoucího práce719,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CILIAK M. OP.pdfPosudek oponenta práce722,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CILIAK M..pdfPrůběh obhajoby práce193,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8058

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.