Název: Reálie Švýcarska ve výuce německého jazyka
Další názvy: Area Studies of Switzerland in German language teaching
Autoři: Anýžová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Krbůšková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8122
Klíčová slova: reálie;pojetí reálií ve výuce;motivace;Švýcarsko;kantony;neutratila;turismus;německý jazyk;výuka německého jazyka
Klíčová slova v dalším jazyce: area studies;conception of area studies;motivation;Switzerland;cantons;neutrality;tourism;german language;teaching of german language
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá výukou reálií Švýcarska v německém jazyce. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část obsahuje stručný popis země a a popis reálií, jejich pojetí ve výuce a cíle. V této části práce je také výuka propojena s osobností učitele a motivací, které jsou její nedílnou součástí. Praktická část práce se zabývá pedagogickým výzkumem a jeho metodami. Metodou dotazníku byl proveden výzkum za účelem zjištění postavení Švýcarska ve výuce německého jazyka, obliby reálií u žáků a jejich motivace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses teaching the life and customs of Switzerland in German language classes. It is divided into two parts. First is the theoretical part, which contains a short description of Switzerland, its life and customs, and their aims and teaching methods. Furthermore, the theoretical section deals with the personality of the teacher and students´ motivation in the educational process. The practical part describes the pedagogical research and its methods. The research was carried out through questionnaries designed to discover the approaches to teaching the life and customs of Switzerland in German language classes, the students´ attitude towards learning them and the pupils´ motivation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KNJ) / Theses (DGL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Anyzova.pdfPlný text práce6,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
anyzova_vp.pdfPosudek vedoucího práce286,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
anyzova_op.pdfPosudek oponenta práce210,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
anyzova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce127,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8122

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.