Title: Reálie Švýcarska ve výuce německého jazyka
Other Titles: Area Studies of Switzerland in German language teaching
Authors: Anýžová, Zdeňka
Advisor: Krbůšková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8122
Keywords: reálie;pojetí reálií ve výuce;motivace;Švýcarsko;kantony;neutratila;turismus;německý jazyk;výuka německého jazyka
Keywords in different language: area studies;conception of area studies;motivation;Switzerland;cantons;neutrality;tourism;german language;teaching of german language
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá výukou reálií Švýcarska v německém jazyce. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část obsahuje stručný popis země a a popis reálií, jejich pojetí ve výuce a cíle. V této části práce je také výuka propojena s osobností učitele a motivací, které jsou její nedílnou součástí. Praktická část práce se zabývá pedagogickým výzkumem a jeho metodami. Metodou dotazníku byl proveden výzkum za účelem zjištění postavení Švýcarska ve výuce německého jazyka, obliby reálií u žáků a jejich motivace.
Abstract in different language: This thesis discusses teaching the life and customs of Switzerland in German language classes. It is divided into two parts. First is the theoretical part, which contains a short description of Switzerland, its life and customs, and their aims and teaching methods. Furthermore, the theoretical section deals with the personality of the teacher and students´ motivation in the educational process. The practical part describes the pedagogical research and its methods. The research was carried out through questionnaries designed to discover the approaches to teaching the life and customs of Switzerland in German language classes, the students´ attitude towards learning them and the pupils´ motivation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Anyzova.pdfPlný text práce6,55 MBAdobe PDFView/Open
anyzova_vp.pdfPosudek vedoucího práce286,2 kBAdobe PDFView/Open
anyzova_op.pdfPosudek oponenta práce210,36 kBAdobe PDFView/Open
anyzova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce127,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.