Název: Specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) v hodinách německého jazyka
Další názvy: Dyslexia, Dysortographia, Dysgraphia in German classes
Autoři: Fuksová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Krbůšková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8128
Klíčová slova: poruchy učení;dyslexie;dysgrafie;dysortografie;německý jazyk;specifické chyby;klasifikace specifických poruch učení;diagnostika specifických poruch učení;příčiny specifických poruch učení;osobnost žáka se specifickými poruchami učení
Klíčová slova v dalším jazyce: learning disorders;dyslexia;dysgraphia;dysorthography;german language;classification of learning disorders;causes of learning disorders;diagnostics of learning disorders;therapy of learning disorders;characteristic of pupil with learning disorders
Abstrakt: Tato práce se zabývá specifickými poruchami učení (konkrétně dysgrafií, dyslexií a dysortografií) v hodinách německého jazyka u českých dětí. V teoretické části jsou tyto poruchy definovány a charakterizovány. Dále se zde čtenář dočte o jejich možném původu, diagnistice a jejich konkrétních projevech v německém jazyce. Nechybí ani stručná charakteristika žáka, který nějakou z těchto poruch má a rady, jak k němu v hodinách německého jazyka přistupovat. Praktická část se soustředí na německý jazyk, způsoby práce v hodinách a používané pomůcky z pohledu žáka se specificou poruchou učení. To znamená, že pomocí dotazníku, kde žák výše zmiňované věci hodnotí, jsou zde odhaleny nejčastější chyby, potřeby a preference žáků se specifickými poruchami učení v německém jazyce.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the learning disabilities in the school subject ?German language as a foreign language?.The thesis contains two parts ? the theoretical and the practical part. The general information about the learning disabilities are described in the theoretical part. That means for example: the definition and the ways of classification of learning disabilities, their causes, characteristic of the single learning disabilities, their diagnostics and therapy, and also the characteristic of a pupil with a learning disability and the expression of learning disabilities in the German language. The practical part of the thesis contains the research which is realized with the help of the questionnaire. The research is focused on the problems of the Czech children with learning disabilities in the German language. It shows the difficulties and preferences of these children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marketa Fuksova DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fuksova_vp.pdfPosudek vedoucího práce301,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fuksova_op.pdfPosudek oponenta práce428,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fuksova-obh.pdfPrůběh obhajoby práce87,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8128

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.