Title: Specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) v hodinách německého jazyka
Other Titles: Dyslexia, Dysortographia, Dysgraphia in German classes
Authors: Fuksová, Markéta
Advisor: Krbůšková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8128
Keywords: poruchy učení;dyslexie;dysgrafie;dysortografie;německý jazyk;specifické chyby;klasifikace specifických poruch učení;diagnostika specifických poruch učení;příčiny specifických poruch učení;osobnost žáka se specifickými poruchami učení
Keywords in different language: learning disorders;dyslexia;dysgraphia;dysorthography;german language;classification of learning disorders;causes of learning disorders;diagnostics of learning disorders;therapy of learning disorders;characteristic of pupil with learning disorders
Abstract: Tato práce se zabývá specifickými poruchami učení (konkrétně dysgrafií, dyslexií a dysortografií) v hodinách německého jazyka u českých dětí. V teoretické části jsou tyto poruchy definovány a charakterizovány. Dále se zde čtenář dočte o jejich možném původu, diagnistice a jejich konkrétních projevech v německém jazyce. Nechybí ani stručná charakteristika žáka, který nějakou z těchto poruch má a rady, jak k němu v hodinách německého jazyka přistupovat. Praktická část se soustředí na německý jazyk, způsoby práce v hodinách a používané pomůcky z pohledu žáka se specificou poruchou učení. To znamená, že pomocí dotazníku, kde žák výše zmiňované věci hodnotí, jsou zde odhaleny nejčastější chyby, potřeby a preference žáků se specifickými poruchami učení v německém jazyce.
Abstract in different language: This work is focused on the learning disabilities in the school subject ?German language as a foreign language?.The thesis contains two parts ? the theoretical and the practical part. The general information about the learning disabilities are described in the theoretical part. That means for example: the definition and the ways of classification of learning disabilities, their causes, characteristic of the single learning disabilities, their diagnostics and therapy, and also the characteristic of a pupil with a learning disability and the expression of learning disabilities in the German language. The practical part of the thesis contains the research which is realized with the help of the questionnaire. The research is focused on the problems of the Czech children with learning disabilities in the German language. It shows the difficulties and preferences of these children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Fuksova DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
fuksova_vp.pdfPosudek vedoucího práce301,13 kBAdobe PDFView/Open
fuksova_op.pdfPosudek oponenta práce428,5 kBAdobe PDFView/Open
fuksova-obh.pdfPrůběh obhajoby práce87,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.