Title: Svaz československých spisovatelů 1956-1963 : Období předreformních let
Other Titles: Svaz československých spisovatelů 1956-1963 : Pre-reform years
Authors: Kreuzer, Pavel
Advisor: Franc, Martin
Referee: Suk, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8146
Keywords: Svaz československých spisovatelů;II. sjezd SČSS;kulturní politika;státní moc;obrodný proces
Keywords in different language: Svaz československých spisovatelů;2nd congress of SČSS;culture politics;politic power;liberalization process
Abstract: Studie zaměřená na Svaz československých spisovatelů se zabývá vývojem této organizace v období let 1956-1963. Neustálá diskuse mezi spisovateli a státní mocí je v této práci demonstrována na nejdůležitějších událostech pořádaných svazem, jejichž odkaz se promítal do situace v literární i kulturní scéně dalších let. Zohledněny jsou i různé souvislosti politického a společenského života v tehdejším Československu.
Abstract in different language: The study is focused on Svaz československých spisovatelů in 1956-1963. It deals with relation between writers and politic power in Czechoslovakia through these years. Oficial literary meetings organized by Svaz československých spisovatelů demonstrate permanent discusions about which ideological principles will be adhered in culture and literary scene. This work is framed by these events and take political and social context to consideration too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Pavel Kreuzer.pdfPlný text práce736,14 kBAdobe PDFView/Open
Kreuzer_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Kreuzer_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce977,55 kBAdobe PDFView/Open
Kreuzer_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce440,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.