Název: Svaz československých spisovatelů 1956-1963 : Období předreformních let
Další názvy: Svaz československých spisovatelů 1956-1963 : Pre-reform years
Autoři: Kreuzer, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Franc, Martin
Oponent: Suk, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8146
Klíčová slova: Svaz československých spisovatelů;II. sjezd SČSS;kulturní politika;státní moc;obrodný proces
Klíčová slova v dalším jazyce: Svaz československých spisovatelů;2nd congress of SČSS;culture politics;politic power;liberalization process
Abstrakt: Studie zaměřená na Svaz československých spisovatelů se zabývá vývojem této organizace v období let 1956-1963. Neustálá diskuse mezi spisovateli a státní mocí je v této práci demonstrována na nejdůležitějších událostech pořádaných svazem, jejichž odkaz se promítal do situace v literární i kulturní scéně dalších let. Zohledněny jsou i různé souvislosti politického a společenského života v tehdejším Československu.
Abstrakt v dalším jazyce: The study is focused on Svaz československých spisovatelů in 1956-1963. It deals with relation between writers and politic power in Czechoslovakia through these years. Oficial literary meetings organized by Svaz československých spisovatelů demonstrate permanent discusions about which ideological principles will be adhered in culture and literary scene. This work is framed by these events and take political and social context to consideration too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Pavel Kreuzer.pdfPlný text práce736,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kreuzer_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kreuzer_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce977,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kreuzer_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce440,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8146

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.