Title: Jordanův tvar matice
Other Titles: Jordan´s Form of The Matrix
Authors: Antošová, Radka
Advisor: Hora, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8163
Keywords: čtvercová matice;adjungovaná matice;charakteristický polynom;vlastní čísla;podobná matice;Jordanova buňka;Jordanova matice;transformační matice;vlastní vektor;zobecněný vlastní vektor
Keywords in different language: square matrix;adjoined matrix;characteristic polynomial;eigenvalues;homothetic matrix;Jordan field;Jordan matrix;transformational matrix;eigenvector;generalized eigenvector
Abstract: Práce pojednává o Jordanově tvaru čtvercové matice. Ve čtyřech kapitolách jsou definovány a vysvětleny důležité pojmy jako charakteristický polynom, podobná matice, Jordanova buňka a matice, transformační matice. Každá kapitola je doplněna o příklady a ukázky výpočtů v programu Mathematica.
Abstract in different language: The thesis treats Jordan form of the square matrix. In four chapters there are defined and explained important terms like characteristic polynomial, homothetic matrix,Jordan field and Jordan matrix, transformational matrix. Every chapter is supplemented with examples and illustrations of the computations in program Mathematica.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jordanuv tvar matice.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Radky Antosove.pdfPosudek vedoucího práce32,71 kBAdobe PDFView/Open
posudek_antos.pdfPosudek oponenta práce44,17 kBAdobe PDFView/Open
Antosova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.