Název: Jordanův tvar matice
Další názvy: Jordan´s Form of The Matrix
Autoři: Antošová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Hora, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8163
Klíčová slova: čtvercová matice;adjungovaná matice;charakteristický polynom;vlastní čísla;podobná matice;Jordanova buňka;Jordanova matice;transformační matice;vlastní vektor;zobecněný vlastní vektor
Klíčová slova v dalším jazyce: square matrix;adjoined matrix;characteristic polynomial;eigenvalues;homothetic matrix;Jordan field;Jordan matrix;transformational matrix;eigenvector;generalized eigenvector
Abstrakt: Práce pojednává o Jordanově tvaru čtvercové matice. Ve čtyřech kapitolách jsou definovány a vysvětleny důležité pojmy jako charakteristický polynom, podobná matice, Jordanova buňka a matice, transformační matice. Každá kapitola je doplněna o příklady a ukázky výpočtů v programu Mathematica.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis treats Jordan form of the square matrix. In four chapters there are defined and explained important terms like characteristic polynomial, homothetic matrix,Jordan field and Jordan matrix, transformational matrix. Every chapter is supplemented with examples and illustrations of the computations in program Mathematica.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jordanuv tvar matice.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni bakalarske prace Radky Antosove.pdfPosudek vedoucího práce32,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_antos.pdfPosudek oponenta práce44,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antosova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8163

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.