Název: Ireducibilita polynomů v Z[x]
Další názvy: Irreducibility of polynomials in Z(x)
Autoři: Jandl, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hora, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8164
Klíčová slova: dělitelnost polynomů;primitivní polynom;ireducibilní prvek;ireducibilní polynom;Eisensteinovo kritérium;Kroneckerův algoritmus;square-free factorization;nejvyšší společný dělitel;faktor
Klíčová slova v dalším jazyce: division of polynomials;primitive polynomial;irreducible element;irreducible polynomial;Eisenstein´s criterion;Kronecker´s algorithm;square-free factorization;greatest common divisor;factor
Abstrakt: Tato práce pojednává o ireducibilitě a reducibilitě polynomů v Z(x). Pomocí Eisensteinova kritéria lze určit rozložitelnost polynomů. Pro faktorizaci polynomů lze využít několik algoritmů. V této práci jsou vysvětleny Kroneckerův algoritmus, "square - free factorization" a rozklad polynomů čtvrtého stupně.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis treats an irreducibility and a reducibility of the polynomials in Z(x). Factorization of the polynomials can be determinated using Eisenstein´s criterion. Several algorithms can be used for the factoring into factors. In this thesis there are explained Kronecker´s algorithm, square-free factorization and the factoring of the quadratic polynomials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jiri Jandl.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jandl - ved..pdfPosudek vedoucího práce71,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentsky posudek BP - Jandl.pdfPosudek oponenta práce52,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jandl- prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8164

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.